AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
w nowym systemie doskonalenia nauczycieli
Jedyny w Polsce kurs trenerski wyłącznie dla osób znających specyfikę pracy szkoły, które planują szkolić kadrę oświatową.

Już 6. edycja kursu
Tylko 16 miejsc w grupie
182 godziny rozwoju zawodowego i osobistego
Zaledwie 5 miesięcy
Możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
NIEPORÓWNYWALNA CENA I JAKOŚĆ!

AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII rozwija kompetencje trenerskie.
Otwiera możliwość współpracy z firmami szkoleniowymi oraz startowania w przetargach i konkursach,
w których wymagany jest certyfikat trenerski.

Salon Edukacyjny EMPIRIA otwiera nabór na kurs trenerski dla osób, które chcą prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół/placówek oświatowych w kontekście doskonalenia.
Program Akademii Trenerów Empirii odpowiada na potrzebę wdrażania nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII:

 • kształci umiejętności trenerskie
 • kształci umiejętności indywidualnego wsparcia nauczycieli
 • przygotowuje do organizacji procesu doskonalenia

Kompetencje i umiejętności uczestników
zdobywane na poszczególnych etapach Akademii Trenerów EMPIRII

Etap 1. - Diagnoza:

 • Znajomość obszarów rozwoju szkoły wymagających szczególnego wsparcia w kontekście doskonalenia nauczycieli
 • Wiedza i umiejętności dotycząca narzędzi diagnostycznych i ich zastosowania
 • Umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli
 • Umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb indywidualnych uczestników szkolenia

Etap 2. - Planowanie:

 • Wiedza i umiejętności w zakresie opracowywania programu doskonalenia dla pracowników szkoły/organizacji
 • Wiedza i umiejętności w zakresie projektowania efektywnego szkolenia
 • Wiedza i umiejętności planowania wsparcia indywidualnego i grupowego
 • Umiejętności zarządzania czasem szkoleniowym
 • Wiedza i umiejętności przygotowywania profesjonalnych materiałów szkoleniowych

Etap 3. - Realizacja:

 • Znajomość kluczowych zagadnień związanych z metodyką pracy z dorosłymi
 • Umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania procesem grupowym
 • Wiedza i umiejętności w zakresie zasad prowadzenia coachingu, mentoringu, superwizji i konsultacji
 • Umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi trenerskich w pracy z dorosłymi

Etap 4. - Ewaluacja:

 • Wiedza w zakresie narzędzi do monitorowania i ewaluacji programu doskonalenia i pojedynczego szkolenia oraz ich doboru
 • Wiedza dotycząca raportów i rekomendacji
 • Umiejętność udzielania informacji zwrotnej
 • Umiejętność dokonywania autoewaluacji

PROGRAM
Program Akademii Trenerów Empirii obejmuje 182 godziny nauki podzielone na trzy formy aktywności uczestników:

 • sesje szkoleniowe, warsztatowe i seminaria - 144 godziny
 • konsultacje: 6 godzin
 • praktyka trenerska – 32 godziny

Nazwa modułu

Zagadnienia

Opracowanie programu doskonalenia dla szkoły

Metodologia tworzenia programów doskonalenia. Potrzeby rozwojowe i szkoleniowe szkoły a cele programu doskonalenia. Dobór form wsparcia. Harmonogram i inne elementy programu doskonalenia

Monitorowanie i ewaluacja programu doskonalenia i szkolenia

Metody monitorowania i ewaluacji programu doskonalenia i pojedynczego szkolenia. Opracowywanie narzędzi. Sprawozdanie z realizacji programu. Wnioski i rekomendacje

Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkoły i potrzeb szkoleniowych i indywidualnych

Określanie luk kompetencyjnych w kontekście potrzeb rozwojowych szkoły. Metody i narzędzia diagnozujące luki kompetencyjne

Opracowanie efektywnego szkolenia

Struktura szkolenia. Określanie celu, metod, form realizacji celów. Dobór treści. Materiały szkoleniowe

Indywidualne wsparcie

Specyfika coachingu, mentoringu, superwizji i konsultacji; aktywne słuchanie; zadawanie otwierających pytań; informacja zwrotna; skuteczne narzędzia wykorzystywane do indywidualnego wsparcia

Narzędziownia trenera

Przegląd metod aktywizujących; gry symulacyjne; study case; wykorzystanie przestrzeni; Trening kreatywności

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy trenera

Seminarium

Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkoły i potrzeb szkoleniowych indywidualnych

Psychologia uczenia się dorosłych

Neurodydaktyka w nauczaniu dorosłych; modele i style uczenia się; cykl D. Kolba w projektowaniu i realizacji szkolenia; etapy rozwoju kompetencji społecznych; motywacja do uczenia się

Komunikacja interpersonalna

Analiza transakcyjna w pracy trenera

Autoprezentacja trenera. Analiza własnego stylu; kreowanie wizerunku; role trenerskie

Zarządzanie procesem grupowym

Grupa i modele rozwoju grupy; role grupowe; systemowe ujęcie pracy z grupą; zarządzanie różnorodnością w grupie szkoleniowej; gry szkoleniowe w procesie grupowym

Seminarium

Opracowanie programu doskonalenia nauczycieli

Zarządzanie procesem grupowym

Sytuacje trudne w pracy trenera; praca z oporem; panowanie nad emocjami; rozwiązywanie konfliktu, motywacja

Trening umiejętności trenerskich

Prezentacja własnego modułu szkoleniowego. Udzielanie informacji zwrotnej - egzamin końcowy

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII zdobędą wiedzę, umiejętności i doświadczenie w następujących obszarach:

 • warsztatu trenerskiego związanego z prowadzeniem szkoleń dla dorosłych
 • warsztatu coacha/mentora/superwizora/konsultanta związanego z prowadzeniem indywidualnego wsparcia
 • procesowej organizacji doskonalenia od diagnozy, poprzez planowanie, realizację szkoleń po ewaluację

Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII przejdą trening z prowadzenia szkoleń i indywidualnych form wsparcia oraz nauczą się przeprowadzać diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły i nauczyciela, planować realizować i ewaluować efekty pracy własnej i szkoły.

Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII po zaliczeniu wszystkich etapów kursu otrzymają certyfikat trenerski i otworzą przed sobą możliwość współpracy z firmami szkoleniowymi oraz startowania w przetargach i konkursach, w których jest on wymagany

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci:
Wychodząc z założenia, że nikt tak nie rozumie potrzeb szkoły, nauczycieli jak osoby mające doświadczenie zawodowe w instytucjach oświatowych, ofertę kierujemy przede wszystkim do:

 • dyrektorów szkół, liderów WDN, pedagogów
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • nauczycieli, którzy planują wykonywać zawód trenera
 • osób znających specyfikę pracy szkoły, które planują szkolić kadrę oświatową

Harmonogram spotkań
Sesje szkoleniowe i warsztatowe odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela) średnio co dwa tygodnie. Terminy seminariów/konsultacji są uzgadniane w trakcie trwania kursu. Praktyka trenerska odbywa się po każdym etapie.
Liczba zjazdów: 8
Czas trwania: 5 miesięcy

Kolejne edycje kursu:

 • SZCZECIN: 08.10.2016-05.02.2017 cena3 690 zł brutto 3 321 zł brutto Harmonogram kursu
 • POZNAŃ: 01.10.2016-29.01.2017 cena3 690 zł brutto 3 321 zł brutto Harmonogram kursu
 • RZESZÓW: 08.10.2016-15.01.2017 cena: 3 990 zł brutto Szczegóły niebawem
 • KRAKÓW: 08.10.2016-15.01.2017 cena: 3 890 zł brutto Szczegóły niebawem
 • GDAŃSK: 15.10.2016-22.01.2017 cena: 3 790 zł brutto Szczegóły niebawem
 • WARSZAWA: 22.10.2016-05.02.2017 cena: 3 990 zł brutto Oferta kursu
 • ŁÓDŹ: 22.10.2016-05.02.2017 cena: 3 990 zł brutto Szczegóły niebawem
 • Zasady rekrutacji:

O zakwalifikowaniu się na kurs decydują:

 1. kolejność zgłoszeń
 2. doświadczenie pracy w szkole/placówce oświatowej

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.empiria.edu.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe

Liczba uczestników
Liczba uczestników w grupie szkoleniowej maksymalnie 16 osób.

Prowadzący
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów i coachów, posiadających duże doświadczenie w pracy trenerskiej

Certyfikat
Warunkiem otrzymania certyfikatu Akademii Trenerów Empirii jest uczestniczenie co najmniej w 80% sesji szkoleniowych i warsztatowych oraz pełna realizacja praktyki trenerskiej.

Cena: 3 690 zł brutto
Cena obejmuje: prowadzenie zajęć i konsultacji, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, certyfikat ukończenia Akademii Trenerów EMPIRII.
Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Wysokość i rozkład rat ustalane są indywidualnie. Zapytaj o rabat!

ORGANIZATOR

Salon Edukacyjny EMPIRIA – AKREDYTOWANY Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli to firma z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku szkoleniowym. Niewątpliwą zaletą naszych szkoleń jest ich wymiar praktyczny – sprawdzone metody pracy, przydatne materiały szkoleniowe i warsztatowe, trafne uwagi i spostrzeżenia szkoleniowców.

EMPIRIA została stworzona przez nauczycieli, dlatego doskonale rozumiemy problemy
w edukacji i potrafimy znaleźć rozwiązania.

Naszymi klientami są szkoły i placówki oświatowe, które szczególną wagę przywiązują do jakości szkoleń i niekonwencjonalnych metod pracy. W ciągu 6 lat działalności zrealizowaliśmy 1500 szkoleń dla kadry oświatowej, przeszkoliliśmy ponad 28 000 nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Wiemy, jak pomagać szkole w realizacji jej potrzeb rozwojowych w kontekście doskonalenia nauczycieli. Potrafimy dobrze przygotować trenerów do pracy w szkole.

EMPIRIA MA DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROCESOWEGO WSPARCIA opartego
na nowym systemie doskonalenia nauczycieli.

Jesteśmy jedną z niewielu placówek doskonalenia nauczycieli, które przystąpiły do programu Nowa Rola Placówek Doskonalenia Nauczycieli i ukończyły go. Realizujemy projekt Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w 24 szkołach i 2 przedszkolach. Jesteśmy przekonani co do efektywności procesowego doskonalenia dzięki rekomendacjom, jakie otrzymujemy od dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Potrafimy tego nauczyć innych!

Nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje Państwu wysoką jakość
Akademii Trenerów EMPIRII.
Potrafimy przygotować PROFESJONALNĄ KADRĘ TRENERSKĄ!

 

EMPIRIA – DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, DZIAŁANIE.

Zapraszamy do obejrzenia filmu Akademia Trenerów Empirii słowami organizatora i absolwentów:

https://youtu.be/SEwGRfwI3dg

https://youtu.be/X-UB-2xH5H0

https://youtu.be/jFFNrMfanO0


Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności