Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o z siedzibą przy ul. gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000324374; NIP 8513079407, REGON 320619884.
 2. Szkolenia adresowane do kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów realizowane są przez Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09. Organem prowadzącym ODN jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z  o. o.
 3. Ofertę Salonu Edukacyjnego EMPIRIA stanowią:
  • szkolenia otwarte,
  • szkolenia zamknięte (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub powiązane w modułowy program doskonalenia).
 4. Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia po zakończeniu zajęć i spełnieniu następujących warunków: 
  • uczestnictwo  w minimum 80% zajęć
  • podpisanie listy obecności
  • wykonanie zadań objętych programem szkolenia

  W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydanego oryginału zaświadczenia możliwe jest wydanie jego duplikatu.

 
Rekrutacja

 1. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniu jest:
  • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
  • potwierdzenie udziału (w formie elektronicznej lub telefonicznej) – po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu.
 2. Zgłoszenia na szkolenia/programy/coaching należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego on-line na stronie internetowej www.empiria.edu.pl.
 3. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między stronami zamówienia drogą telefoniczną, elektroniczną i/lub faksową. Ostateczne ustalenia są zawierane na piśmie w formie załącznika do faktury.
 4. Zgłoszenia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i przy niektórych szkoleniach wynikające z przepisów prawa zasady rekrutacji.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie otwarte przekazywana jest telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Informacje dotyczące organizacji szkoleń otwartych dostępne są na stronie internetowej www.empiria.edu.pl

 
Warunki płatności

 1. Co do zasady, podstawą płatności jest Faktura wystawiona przez Organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej z terminem płatności do 14 dni, formą płatności – przelew. Odstępstwa od tej zasady są uzgadniane między Stronami indywidualnie.
 2. Faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną pod adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazana Uczestnikowi osobiście po zakończeniu szkolenia.

Rezygnacja z uczestnictwa

 1. O rezygnacji z uczestnictwa należy poinformować organizatora wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub sms) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za zamówione szkolenie.

Zmiany terminu szkolenia/superwizji

 1. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje uczestników przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający może wówczas zrezygnować z udziału w szkoleniu, uzyskując zwrot wpłaconej należności.

 
Postanowienia końcowe

 1. Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. 

Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności