baner-zyczenia wakacje-2019
Tematyka szkoleń
3.1 Odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycielskim
Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna, cywilna, karna, majątkowa nauczycieli.  Procedury postępowania dyscyplinarnego. Organizacja turystyki szkolnej i zawodów sportowych w kontekście odpowiedzialności prawnej i nauczyciela. Zasady postępowania nauczycieli w sytuacji popełnienia czynów karalnych i demoralizacji. Status nauczyciela, ochrona funkcjonariusza publicznego.
3.2 Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w pracy nauczyciela. Aspekt praktyczny.
Przepisy prawne dotyczące danych osobowych. Obowiązki pracowników wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązująca dokumentacja. Zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. Obowiązki  administratora bezpieczeństwa informacji.
3.3 Jak radzić sobie ze szkolną absencją?
Analiza regulacji prawnych związanych z absencją szkolną, usprawiedliwianiem nieobecności, konsekwencjami nieuczęszczania do szkoły. Identyfikacja przyczyn nieobecności i przykłady rozwiązań zwiększających frekwencję.
3.4 Bezczelność, wulgarność, przemoc
Rozpoznawanie celowości zachowań wulgarnych, bezczelnych, przemocowych. Skuteczne reagowanie na takie zachowania. Współpraca nauczycieli na rzecz blokowania takich zachowań. Współpraca z rodzicami.
3.5 Interwencje kryzysowe w okresie dorastania
Charakterystyka młodzieńczych kryzysów rozwojowych. Norma i patologia zachowań młodzieńczych. Metody postępowania wobec osoby w kryzysie. Dynamika sytuacji kryzysowej.
3.6 Cyberprzemoc
Podłoże, symptomy. Co jest przestępstwem, a co wykroczeniem. Polskie prawo a cyberprzemoc. Profilkatyka dotycząca cyberprzemocy w szkole. Sprawca i ofiara - interwencja.
3.7 Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia
Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy. Algorytm udzielania pomocy.  Postępowanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u dzieci, z dzieckiem nieprzytomnym, w sytuacji zadławienia u dziecka, w sytuacji zaostrzenia choroby (cukrzyca, astma), w podejrzeniu zatrucia. Sposoby zaopatrywania ran, oparzeń i złamań kończyn. Stabilizacja z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa.
3.8 Tworzenie polityki bezpieczeństwa w szkole
Programy profilaktyczne w różnych obszarach. Zapobieganie zagrożeniom. Tworzenie procedur postępowania w celu podniesienia bezpieczeństwa w szkole.
3.9 Bezpieczeństwo, opieka i wychowanie w oddziałach przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Tworzenie bezpiecznych warunków lokalowych. Organizacja pracy. Współpraca nauczycieli w tworzeniu programów opiekuńczo-wychowawczych.
3.10 Dopalacze – profilaktyka i interwencja
Dopalacze: objawy, skutki zdrowotne i społeczne. Co sprzyja wchodzeniu w uzależnienie? Jak rozmawiać o problemie z młodymi ludźmi i ich rodzicami. Skuteczna interwencja kryzysowa.
3.11 Procedury działań nauczycieli wobec dzieci z agresją impulsywną i wybuchami złości oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej
Dziecko z agresją impulsywną w szkole. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań wobec dzieci z agresją impulsywną. Standardy "obsługi" dziecka z agresją impulsywną. Projektowanie działań interwencyjnych.
3.12 Zachowania trudne w klasie – algorytmy psychologiczne
Przyczyny zachowań trudnych. Następstwa zachowań trudnych na poziomie jednostki i zespołu klasowego. Zachowania uciążliwe, zachowania nieprawidłowe i zaburzenia zachowań – różnicowanie i postępowanie. Wygaszanie trudnych sytuacji wychowawczych. Wzmacnianie pożądanych sytuacji wychowawczych. Rozpoznawanie sytuacji, w których nauczyciel wzmacnia zachowania trudne.
3.13 Zasady przeprowadzania interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo
Zasady interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo – działania wobec ucznia. Zasady interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo – działania wobec rodziców. Zasady interwencji w sytuacjach trudnych wychowawczo – działania wobec klasy.
3.14 Gdy uczeń łamie granice – działania profilaktyczne i interwencyjne nauczyciela  - NOWOŚĆ
Zachowania trudne wychowawczo – granica normy i patologii. Zasady interwencji w sytuacji trudności wychowawczych.
Techniki radzenia sobie z nieprawidłowymi zachowaniami. Współpraca z rodzicami.
3.15 Wygaszanie sytuacji trudnych wychowawczo  - NOWOŚĆ
Wartości w pracy nauczyciela jako podstawa jego oddziaływań. Przyczyny nieprawidłowości w zachowaniu uczniów.
Umiejętne radzenie sobie z emocjami swoimi i uczniów. Wygaszanie i wzmacnianie zachowań. Umiejętne chwalenie jako profilaktyka sytuacji trudnych wychowawczo.
3.16 Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  - NOWOŚĆ
Podstawy prawne realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. Rola i zadania dyrektora, specjalistów, nauczycieli i rodziców w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych. Planowanie i zasady przeprowadzania ewaluacji. Przegląd rekomendowanych programów profilaktycznych.
3.17 RODO w jednostce oświatowej  - NOWOŚĆ
Istotne pojęcia i definicje dotyczące ochrony danych osobowych. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z wewnętrznych aktów prawnych szkoły (polityka, regulamin bezpieczeństwa). Klauzula zgody oraz klauzula informacyjna. Zbiory danych osobowych funkcjonujące w szkole. Zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych uczniów i pracowników szkoły.

Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności