baner-zyczenia wakacje-2019

CYKL SZKOLEŃ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Odpowiedzialność przygniata, gdy myślisz o tym, ile jeszcze MUSISZ zrobić, uwalnia – gdy myślisz, ile jeszcze MOŻESZ zrobić (M. Dąbrowski). Szkoła pełni funkcje dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Zadaniem dyrektora jest takie zarządzanie szkołą, żeby właściwie i efektywnie realizować podstawowe zadania szkoły. Czy to oznacza, że dyrektor jest za to wszystko odpowiedzialny? Czy to oznacza, że jedna osoba w szkole ponosi konsekwencje związane z właściwym jej funkcjonowaniem? Co musi dyrektor, a co musi pracownik? Co może dyrektor i co może pracownik? O tym jest ten cykl. O zarządzaniu szkołą i odpowiedzialnością swoją i swoich pracowników.

 

Temat 1 – OCENA PRACY NAUCZYCIELA – nowe przepisy, regulamin

Nowe przepisy określające tryb postępowania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela – Karta Nauczyciela i rozporządzenie; kryteria oceny pracy nauczyciela określone w KN. Kryteria oceny pracy nauczyciela określone w rozporządzeniu MEN. Obowiązek ustalenia regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki i tryb ustalenia regulaminu. Propozycje konstrukcji i elementów regulaminu. Opracowanie projektu regulaminu oceny pracy nauczyciela.

Temat 2 – REGULAMIN PRACY I REGULAMIN WYNAGRADZANIA W SZKOLE – odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

Temat 3 – FUNKCJONOWANIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH – przepisy prawa i praktyka stosowania

Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS. Regulamin ZFŚS. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych. Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego. Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Temat 4 – JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI, MOLESTOWANIU I DYSKRYMINACJI W SZKOLE?

Prawne konsekwencje mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Przykłady z orzecznictwa i praktyki błędów popełnianych wobec pracowników szkoły. Odpowiedzialność za mobbing, molestowanie, zachowania dyskryminujące nauczyciela. Uprawnienia i obowiązki dyrektora oraz kadry pedagogicznej w związku z podejrzeniem nieakceptowalnych zachowań. Środki prewencyjne i interwencyjne, które należy wprowadzić w szkole.

Temat 5 – ZARZĄDZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW – aspekt psychologiczny

Model zarządzania sytuacyjnego P. Herseya i K. Blancharda. Cztery podstawowe umiejętności lidera. Style zarządzania: "Instruktor", "Trener", "Pracownik o Zmiennym Zaangażowaniu", "Perfekcyjny Wykonawca". Narzędzia oraz model pracy umożliwiający kierowanie pracownikami do określonych działań. Praca z nauczycielami na różnym etapie rozwoju – ćwiczenie symulacyjne. Analiza sytuacji, gdy trzeba użyć odmienny styl niż etap rozwoju pracownika – case study. Prezentowanie narzędzi na określonych przypadkach z doświadczenia prowadzącego i uczestników szkolenia.

Temat 6 – POLITYKA KADROWA W SZKOLE – zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem – relacje między Kodeksem Pracy a Kartą Nauczyciela. Wymagania kwalifikacyjne (w tym nowe przepisy) a zatrudnienie nauczyciela. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Zmiana stosunku pracy nauczyciela i pracowników niepedagogicznych – tryb i warunki dopuszczalności. Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym.

Temat 7 – ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W SZKOLE – praktyka stosowania przepisów o czasie pracy i urlopie wypoczynkowym

Czas pracy nauczyciela: wymiar czasu pracy; pensum nauczyciela a wymiar czasu pracy; zajęcia i czynności wykonywane poza pensum – ze szczególnym uwzględnieniem zadań i czynności wynikających ze statutu szkoły; podwyższone pensum; obniżenie pensum; praca w dniu wolnym od pracy i wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy; godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Czas pracy pracowników niepedagogicznych. Urlop wypoczynkowy w placówkach oświatowych: urlopy nauczycieli – wymiar i zasady udzielania; urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych.

Kalendariun szkoleń otwartych


Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności