REGULAMIN SZKOLEŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000324374; NIP 8513079407, REGON 320619884.
 2. Szkolenia adresowane do kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów realizowane są przez Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09. Organem prowadzącym ODN jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z  o. o.
 3. Trzon oferty Salonu Edukacyjnego EMPIRIA stanowią:
  1. SZKOLENIA OTWARTE (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako cykle szkoleniowe)
  2. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako programy doskonalenia)
 1. Do szkoleń otwartych zaliczane są ponadto kursy specjalistyczne (Kurs trenerski Akademia Trenerów EMPIRII, Kurs Doradcy Metodycznego) oraz tzw. granty kuratoryjne.
 2. Oferta uzupełniająca: coaching, superwizje, konsultacje, doradztwo, konferencje, lekcje pokazowe, seminaria.
 3. Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  po zakończeniu zajęć i spełnieniu następujących warunków: 
  1. uczestnictwo  w minimum 80% zajęć
  2. podpisanie listy obecności
  3. wykonanie zadań objętych programem szkolenia
  1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydanego oryginału zaświadczenia możliwe jest wydanie jego duplikatu.

  Rekrutacja

  1. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.empiria.edu.pl.
  2. Zgłoszenia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
   O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń i przy niektórych szkoleniach wynikające z przepisów prawa zasady rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie otwarte przekazywana jest drogą elektroniczną.
  3. Po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Uczestnik szkolenia otwartego ma obowiązek potwierdzić swój udział w szkoleniu drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przez Organizatora w informacji o zakwalifikowaniu).
  4. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między stronami drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Ostateczne ustalenia są zawierane w formie załącznika do faktury.

  Warunki płatności

  1. Co do zasady podstawą płatności jest Faktura wystawiona przez Organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej z terminem płatności do 14 dni (forma płatności – przelew). Odstępstwa od tej zasady są uzgadniane między Stronami indywidualnie.
  2. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub przekazana osobiście po zakończeniu szkolenia. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną.

  Rezygnacja z uczestnictwa

  1. O rezygnacji z uczestnictwa należy poinformować Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za zamówione szkolenie.

  Zmiany terminu szkolenia

  1. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje uczestników przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający może wówczas zrezygnować z udziału w szkoleniu, uzyskując zwrot wpłaconej należności.

  Postanowienia końcowe

  1. Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.

  Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został stworzony przez nauczycieli, dlatego doskonale rozumiemy problemy w edukacji i potrafimy znaleźć rozwiązania.

  Naszymi klientami są szkoły i placówki oświatowe, które szczególną wagę przywiązują do jakości szkoleń i niekonwencjonalnych metod pracy.

  6 sierpnia 2015 r. Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli.  Nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09

  AKT ZAŁOŻYCIELSKI

  STATUT

  Akredytacja

  Salon Edukacyjny EMPIRIA to firma z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku szkoleniowym. Niewątpliwie zaletą naszych szkoleń jest ich wymiar praktyczny - sprawdzone metody pracy, przydatne materiały szkoleniowe i warsztatowe, trafne uwagi i spostrzeżenia trenerów.

  EMPIRIĘ powołano do życia 30 stycznia 2009 roku w efekcie skumulowania wieloletnich doświadczeń
  Gabrieli HelińskiejOlgi Oczkowskiej-Fiuk.

  Misja Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o. o.

  •  Dzielić się wiedzą i doświadczeniem

      Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie -Thomas Carlyle;

  • Kierować się doświadczeniem

      Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki,
      brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu – Platon;

  • Działać w celu pomnażania doświadczenia

       Prawdziwą miarą inteligencji jest działanie – Napoleon Hill.

  Główne obszary działalności:

  • REALIZACJA SZKOLEŃ
  • TWORZENIE PROJEKTÓW
  • ORGANIZACJA IMPREZ

  Integralną część Spółki stanowi Salon Edukacyjny EMPIRIA - OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.
  U podstaw jego działalności legły doświadczenia wspólniczek w obszarze realizacji szkoleń dla kadr systemu oświaty, wzbogacone o wiedzę i potencjał interdyscyplinarnego zespołu trenerów.

   

   


  Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

  Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

    Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
  Polityka prywatności