baner-zyczenia wakacje-2019

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniach 09-24 lipca 2019 r.

Salon Edukacyjny EMPIRIA będzie nieczynny (przerwa urlopowa).

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 693 543 256
Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. w Szczecinie dokłada wszelkich starań, żeby informacje, jakimi dysponuje, były chronione zgodnie z prawem polskim i wspólnotowym.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty: Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Procesy te nie dotyczą formularzy zgłoszeniowych.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych identyfikujących użytkownika personalnie.

W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Salon Edukacyjny EMPIRIA (Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o. o.,
Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
70-442 Szczecin, ul. gen. L. Rayskiego 28/3
+48 91 434 00 01; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług szkoleniowych)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty firmy

Podstawa
przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług)
 • prawnie usprawiedliwiony cel ADO
  (marketing bezpośredni usług własnych ADO)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego ADO lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • nauczany przedmiot i/lub stanowisko/funkcja
 • miejsce zatrudnienia (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do faktury

Twoje prawa

Masz prawo do:
 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego
  usług własnych Salonu Edukacyjnego EMPIRIA
  (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody
  (na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.)
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Salon Edukacyjny EMPIRIA powierza przetwarzania danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym podmiotom  

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Salon Edukacyjny EMPIRIA NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE)

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Warunki użytkowania serwisu

Wszelkie dane i informacje zamieszczone na witrynie chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i stanowią własność Empirii lub/i autorów udostępniających te informacje.

Działalność zabroniona

Zabrania się:

 • każdego czynu, który stanowi naruszenie poufności (włączając przesyłanie danych osobowych osób bez ich zgody) lub innych praw jednostki;
 • używania tych stron w celu zniesławienia lub pomówienia spółki, jej pracowników lub innych osób;
 • przesyłania plików zawierających wirusy i innych programów mogących uszkodzić własność firmy lub własność innych osób;
 • przesyłania do serwisu materiałów oszczerczych, rasistowskich, obscenicznych, pornograficznych lub innych zabronionych prawem.

Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. w Szczecinie nie wyraża zgody na otrzymywanie materiałów niezamówionych, również w przypadku, gdy charakter tych materiałów odpowiada profilowi działalności spółki. Osoby, firmy lub instytucje dokonujące takich czynów będą bezwzględnie blokowane na naszych serwerach internetowych.

 

REGULAMIN SZKOLEŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
organizowanych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA

Informacje ogólne

 1. Organizatorem szkoleń jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. gen. L. Rayskiego 28/3, 70-442 Szczecin, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000324374; NIP 8513079407, REGON 320619884.
 2. Szkolenia adresowane do kadr systemu oświaty, rodziców i uczniów realizowane są przez Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09. Organem prowadzącym ODN jest Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z  o. o.
 3. Trzon oferty Salonu Edukacyjnego EMPIRIA stanowią:
  1. SZKOLENIA OTWARTE (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako cykle szkoleniowe)
  2. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (realizowane jako pojedyncze szkolenia lub jako programy doskonalenia)
 1. Do szkoleń otwartych zaliczane są ponadto kursy specjalistyczne (Kurs trenerski Akademia Trenerów EMPIRII, Kurs Doradcy Metodycznego) oraz tzw. granty kuratoryjne.
 2. Oferta uzupełniająca: coaching, superwizje, konsultacje, doradztwo, konferencje, lekcje pokazowe, seminaria.
 3. Uczestnicy otrzymują odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
  po zakończeniu zajęć i spełnieniu następujących warunków: 
  1. uczestnictwo  w minimum 80% zajęć
  2. podpisanie listy obecności
  3. wykonanie zadań objętych programem szkolenia
  1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydanego oryginału zaświadczenia możliwe jest wydanie jego duplikatu.

  Rekrutacja

  1. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniu jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.empiria.edu.pl.
  2. Zgłoszenia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
   O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń i przy niektórych szkoleniach wynikające z przepisów prawa zasady rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie otwarte przekazywana jest drogą elektroniczną.
  3. Po uzyskaniu od Organizatora informacji o zakwalifikowaniu Uczestnik szkolenia otwartego ma obowiązek potwierdzić swój udział w szkoleniu drogą elektroniczną (na adres e-mail podany przez Organizatora w informacji o zakwalifikowaniu).
  4. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia szkolenia typu zamkniętego ustalane są między stronami drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Ostateczne ustalenia są zawierane w formie załącznika do faktury.

  Warunki płatności

  1. Co do zasady podstawą płatności jest Faktura wystawiona przez Organizatora po wykonaniu usługi szkoleniowej z terminem płatności do 14 dni (forma płatności – przelew). Odstępstwa od tej zasady są uzgadniane między Stronami indywidualnie.
  2. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub przekazana osobiście po zakończeniu szkolenia. Na wyraźne życzenie klienta istnieje możliwość przesłania faktury pocztą tradycyjną.

  Rezygnacja z uczestnictwa

  1. O rezygnacji z uczestnictwa należy poinformować Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail lub sms) nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji po wskazanym wyżej terminie lub w przypadku niepoinformowania Organizatora o rezygnacji Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia Faktury na kwotę 50% należności za zamówione szkolenie.

  Zmiany terminu szkolenia

  1. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym terminie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje uczestników przynajmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Zamawiający może wówczas zrezygnować z udziału w szkoleniu, uzyskując zwrot wpłaconej należności.

  Postanowienia końcowe

  1. Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu.

  Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został stworzony przez nauczycieli, dlatego doskonale rozumiemy problemy w edukacji i potrafimy znaleźć rozwiązania.

  Naszymi klientami są szkoły i placówki oświatowe, które szczególną wagę przywiązują do jakości szkoleń i niekonwencjonalnych metod pracy.

  6 sierpnia 2015 r. Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli.  Nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09

  AKT ZAŁOŻYCIELSKI

  STATUT

  Akredytacja


  Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku

  Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk.

  Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

  Zrozumiałem