Zmiany w przepisach 2017/2018 w ujęciu teoretycznym i praktycznym

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. KADR ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH TEMATEM

 

1. Regulamin pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
a/ zmiany dotyczące tworzenia regulaminów pracy i wynagrodzeń
b/ rola związków zawodowych w zakresie tworzenia i wprowadzania regulaminów
2. Nowe terminy odwołań do Sądów Pracy
3. Ochrona przedemerytalna pracowników po zmianach od 01.10.2017
4. Sposób wypełniania świadectwa pracy po zmianach w przepisach – zmiany przepisów obowiązujące  od stycznia 2017 r. oraz od czerwca 2017
a/ jak prawidłowo sporządzić i wydać świadectwo pracy
b/ uprawnienia pracowników w związku z nieprawidłowościami w zakresie wydawania świadectw pracy
5. Umowy o pracę – jak je prawidłowo zawierać po 22 lutego 2016 r.
a/ nowe rozwiązania w zawieraniu umów o pracę na okres próbny   
b/ umowa o pracę na czas  określony
- limity "3 i 33" – jak je liczyć i co na ten temat twierdzi MRPiPS
- okresy wypowiedzeń
- obowiązek informacyjny do PIP
- zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
6. Urlopy wypoczynkowe
a/ prawo i wymiar urlopu wypoczynkowego
b/ zasady udzielania urlopów wypoczynkowych z uwzględnieniem wymiaru etatu oraz systemu czasu pracy
c/ pierwszy urlop – prawo i wymiar
7. Czas pracy
a/ definicja czasu pracy
b/ wymiar a norma czasu pracy
c/ wyjścia prywatne
d/ planowanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy i w różnych okresach rozliczeniowych
e/ odpoczynki dobowe i tygodniowe a doba pracownicza i tydzień
f/ zasady rozliczania czasu pracy w tym pracy w godzinach nadliczbowych
g/ czas pracy niepełnoetatowców
h/ zasada 5-dniowego tygodnia pracy 
i/ czas pracy a podróż służbowa, szkolenia bhp i inne oraz badania lekarskie
8. Zmiany dotyczące  zatrudnienia  w placówkach  oświatowych  obowiązujące od 2018 r.

 • Zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego w placówkach nieferyjnych
 • Urlop wypoczynkowy dyrektorów i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w placówce oświatowej
 • Urlop przy jednoczesnym zatrudnieniu w placówce feryjnej i nieferyjnej
 • Urlop dla poratowania zdrowia – 2018
 • Zwolnienie od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14
 • Obniżenie etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego
 • Pensum specjalistów
 • Godziny ponadwymiarowe dyrektora
 • Pensum nauczyciela niepełnosprawnego
 • Pensum łączone
 • Uprawnienia socjalne
 • Wynagrodzenia
 • Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela
 • Zatrudnianie  i zwalnianie nauczycieli od 1 września 2018 r.

Adresaci: specjaliści od spraw kadr, pracownicy sekretariatu, osoby zainteresowane szkoleniem

Terminy i miejsca realizacji: 26 września, godz. 10.00-15.00, Szczecin

Cena: 299 zł brutto (obejmuje: szkolenie, materiał szkoleniowy, zaświadczenie, serwis kawowy)

Prowadząca: MAŁGORZATA KLOWAN – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy); od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menedżerów i kadr zarządzających i pracodawców.


Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności