FORMULARZE ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA
I WSPARCIE INDYWIDUALNE

Formularze zgłoszeniowe

 Szkolenia otwarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w nich. Terminy szkoleń otwartych oraz forma i miejsce ich organizacji są planowane z wyprzedzeniem i na bieżąco zamieszczane w zakładce KALENDARIUM.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem szkoleń Szanowni Państwo
Regulamin szkoleń dostępny jest na naszej stronie internetowej w menu głownym serwisu pod hasłem `Regulamin`. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami prowadzonych kursów, szkoleń i innych form naszej dział
akceptuję jego postanowienia.