FORMULARZE ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA
I WSPARCIE INDYWIDUALNE

Formularze zgłoszeniowe

 Szkolenia zamknięte są organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców z danej szkoły/placówki (np. szkolenia rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli, uczniów czy rodziców). Zawarte w Informatorze propozycje tematyki na etapie realizacji są indywidualnie dopasowywane do potrzeb klienta, czyli "szyte na miarę".
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem szkoleń Szanowni Państwo
Regulamin szkoleń dostępny jest na naszej stronie internetowej w menu głownym serwisu pod hasłem `Regulamin`. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami prowadzonych kursów, szkoleń i innych form naszej działalności.
, akceptuję jego postanowienia.