W okresie maja i czerwca 2015 r. Salon Edukacyjny EMPIRIA przeszedł proces całościowej ewaluacji zewnętrznej.

Oto jak zostaliśmy ocenieni w zakresie mastępujących wymagań:

Zarządzanie placówką służy jej rozwojowipoziom
bardzo wysoki (A)
Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówkipoziom
bardzo wysoki (A)
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówkipoziom
bardzo wysoki (A)
Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówkipoziom
bardzo wysoki (A)
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznychpoziom
bardzo wysoki (A)
Promowana jest wartość edukacjipoziom wysoki (B)
Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwojupoziom wysoki (B)
Placówka realizuje koncepcję pracypoziom wysoki (B)