Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli został stworzony przez nauczycieli, dlatego doskonale rozumiemy problemy w edukacji i potrafimy znaleźć rozwiązania.

Naszymi klientami są szkoły i placówki oświatowe, które szczególną wagę przywiązują do jakości szkoleń i niekonwencjonalnych metod pracy.

6 sierpnia 2015 r. Salon Edukacyjny EMPIRIA - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał od Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty tytuł akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli.Nr wpisu do rejestru KO-XI-AM-4032/45/09

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

STATUT

Akredytacja