KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla zleceniobiorców i wykonawców Salonu Edukacyjnego EMPIRIA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej przedstawiamy, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe zleceniobiorcówi wykonawców  Salonu Edukacyjnego EMPIRIA:

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Salon Edukacyjny EMPIRIA (Salon Edukacyjny EMPIRIA Sp. z o. o.,
Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)
Siedziba: 70-442 Szczecin, ul. gen. L. Rayskiego 28/3
Kontakt: +48 91 434 00 01; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarząd Salonu Edukacyjnego dochowuje staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne, by zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikających
z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

Cele i podstawa
przetwarzania danych

 • Zawarcie lub zamiar zawarcia umowy zlecenia / umowy o dzieło
  (z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub  umowy zlecenia wykonania usługi (z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a następnie realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Wypełnienie obowiązku prawnego, któremu podlega ADO
  (m.in. wobec ZUS, urzędu skarbowego) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Prawnie uzasadniony interes ADO (jeżeli będzie potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) – art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Planowany okres przechowywania danych

 • W okresie obowiązywania umowy oraz później – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
  z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

 

 • Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

Kategorie
przetwarzanych danych

 • Umowa zlecenia: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, urząd skarbowy, obywatelstwo,  numer rachunku bankowego; e-mail, telefon kontaktowy; miejsce i adres zatrudnienia, wymiar etatu, wysokość wynagrodzenia względem płacy minimalnej – kwota wyższa/niższa, ewentualnie – inne tytuły ubezpieczenia; czy wnosi o objęcie ubezpieczenie społecznym/ chorobowym i odprowadzanie składek ZUS.

 

 • Umowa o dzieło: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, urząd skarbowy, obywatelstwo,  numer rachunku bankowego; e-mail, telefon kontaktowy.
 • Umowa zlecenia wykonania usługi: imię, nazwisko Zleceniobiorcy oraz nazwa działalności; adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego; czy jest płatnikiem VAT; e-mail, telefon kontaktowy.

Twoje prawa

Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Zleceniobiorca (wykonawca) ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO.

Twój dostęp do danych

 • Dane są dostępne w siedzibie ADO.
 • Istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

 • Salon Edukacyjny EMPIRIA nie udostępnia pozyskanych danych osobowych innym administratorom danych osobowych.

 

 • Odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty, którym Salon Edukacyjny EMPIRIA powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy powierzenia (np. biuro rachunkowe, dostawca usług IT) oraz z którymi ma do czynienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, banki, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie, pocztę).

Przekazywanie danych
do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Salon Edukacyjny EMPIRIA nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza UE) ani do organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą, nie podlega profilowaniu.

 


Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności