Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte to szkolenia o ustalonej dacie, miejscu, programie lub ramach merytorycznych, grupie docelowej i cenie. Dostępne są dla osób zainteresowanych. Szkolenia otwarte realizowane przez Salon Edukacyjny EMPIRIA mają praktyczny i empiryczny charakter. Służą ogólnemu rozwojowi kompetencji zarówno zawodowych jak i osobistych uczestników.

Proponujemy naszym klientom trzy kategorie szkoleń otwartych:

3D – kursy praktycznych umiejętności nauczycieli są to dłuższe formy doskonalenia uwzględniające trzy etapy uczenia się
7! sposobów na… - cykle szkoleniowe skoncentrowane wokół kluczowych wyzwań określonej grupy docelowej.
+ szkolenia spoza cyklów – pozostałe szkolenia, organizowane w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby szkoleniowe.


 

3D kursy praktycznych umiejętności w pracy nauczyciela7! cykle szkoleniowe - silnia na bezsilność

 


 

KURSY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

 

3D Kursy praktycznych umiejętności w pracy nauczyciela

Proces szkoleniowy odbywa się równolegle w 3 WYMIARACH:

Proces szkoleniowy ODN

Proces szkoleniowy odbywa się w 3 ETAPACH:

Organizacja kursów Salonie Edukacyjnym EMPIRIA

NAUCZYCIEL NA STARCIE - Kurs dla nauczycieli stażystów i kontraktowychAKADEMIA COACHINGU I MENTORINGU EDUKACYJNEGOAKADEMIA TRENERÓW EMPIRII - Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty

 


 

CYKLE SZKOLENIOWE

 


 

7! CYKLE SZKOLENIOWE

Każdy cykl składa się z siedmiu ułożonych w logiczną całość szkoleń/warsztatów dedykowanych określonej grupie adresatów i rozwijających konkretne kompetencje zawodowe. Żeby oddać precyzyjnie nasz sposób myślenia o wartości proponowanych cyklów i wchodzących w ich skład szkoleń, postanowiliśmy posłużyć się pojęciem matematycznym SILNIA (!).

Każdy cykl to 7! sposobów na rozwiązanie jakiegoś problemu,
innymi słowy:

SILNIA na BEZSILNOŚĆ

Tematy składowe cyklów mogą być traktowane również jako niezależne od siebie szkolenia.
Proponujemy Państwu następujące cykle szkoleniowe:

7! posobów na skuteczne zarządzanie w szkole7! sposobów na sytuacje trudne w klasie7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu7! sposobów na innowacyjną edukację czesnoszkolną7! sposobów na efektywne nauczanie matematyki7! sposobów na porywające lekcje języka polskiego

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: