Oferta szkoleń spoza cyklów

 

ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzanie sytuacją kryzysową w placówce oświatowej

Osobą ponoszącą pełną odpowiedzialność za właściwą organizację pracy szkoły jest dyrektor placówki. Ta zasada w szczególny sposób aktualizuje się w okresach zaburzeń "normalnej" pracy szkoły, kiedy to dyrektor musi wykazać się szczególnie wysokim poziomem umiejętności właściwego stosowania przepisów prawa pracy, prawa oświatowego, czy też przepisów o związkach zawodowych. Chodzi nie tylko o obowiązki związane przebiegiem zajęć organizowanych przez szkołę ale również o obowiązki związane z zarządzaniem zespołem pracowników i uczniów, kontaktami z innymi podmiotami, w tym z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, czy też ze związkami zawodowymi. Obowiązki dyrektora szkoły wynikają w tym przypadkach nie tylko z przepisów prawa oświatowego, a także z przepisów prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa karnego.
 

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Nowe szkoły ponadpodstawowe, nowe statuty szkół.Obowiązki dyrektora i nauczycieli

Założenia reformy systemu oświaty w odniesieniu do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych – nowe szkoły ponadpodstawowe.
 

Zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2019 r.

Z dniem 1 września 2019 r., zgodnie z ustawą zmieniającą Kartę Nauczyciela z dnia 13 czerwca 2019 r., znaczącej zmianie ulegają przepisy dotyczące praw i obowiązków nauczycieli. Na szczególną uwagę zasługuje systemowa zmiana przepisów o ocenie pracy nauczyciela,zmiana w przepisach o awansie zawodowym, o wynagrodzeniu nauczycieli,oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: