Szkolenia zamknięte są organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców (np. szkolenia rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli, uczniów czy rodziców).

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane jako pojedyncze szkolenia lub w formie PROGRAMÓW DOSKONALENIA.

Pojedyncze szkolenie zamknięte w ofercie EMPIRII określamy mianem MODUŁ. Moduły powiązane tematycznie współtworzą OBSZARY DOSKONALENIA. Obecnie w ofercie Empirii występuje ponad 120 modułów szkoleń zamkniętych, które są pogrupowane według 7 obszarów doskonalenia (od 0 do 6):

0.Edukacja przedszkolna

1.Efektywność w nauczaniu i uczeniu się

2.Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3.Bezpieczna szkoła/placówka oświatowa

4.Organizacja pracy szkoły/placówki oświatowej

5.Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna szkoły/placówki oświatowej

6.Rozwój osobisty nauczyciela

 

 

Cena pojedynczego szkolenia (modułu) obejmuje:

  • profesjonalną współpracę w zakresie dopracowania modułów szkoleniowych do potrzeb i oczekiwań,
  • segregator dla szkoły z przekładkami do różnych obszarów doskonalenia,
  • przeprowadzenie szkolenia przez specjalistę w danej dziedzinie,
  • materiały szkoleniowe w wersji drukowanej dla szkoły,
  • materiały warsztatowe dla uczestników szkolenia,
  • zaświadczenie dla każdego uczestnika.

 

CENNIK SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH (Rad Pedagogicznych)
Czas trwania szkolenia - 4 godziny dydaktyczne
LICZBA UCZESTNIKÓWCENA (brutto)

do 15 osób

1490 zł/grupa

od 16 do 24 osób

1790 zł/grupa

od 25 do 35 osób

1990 zł/grupa

powyżej 35 osób - dopłata za każdą dodatkową osobę

57 zł/osobę