baner projektu przyjazna edukacja

CEL PROJEKTU

Celem projektu Rozwój kompetencji kadr systemu oświaty w województwie zachodniopomorskim w zakresie edukacji włączającej – PRZYJAZNA EDUKACJA, jest zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej u 1259 osób. Cel ten będzie realizowany w formie cyklu szkoleń i doradztwa, zgodnych z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu pozakonkursowego ORE "Uczeń ze SPE - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa", merytorycznie koordynowanych przez trenerów przygotowanych w ramach ww projektu, w okresie od X 2021 do VIII 2023 r.

Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry JST i kadry systemu oświaty bezpośrednio wpłynie na poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze SPE,w tym z niepełnosprawnością w przedszkolach/szkołach woj. zachodniopomorskiego wpisuje się w cel osi priorytetowej. Ponadto przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Wartość projektu 2 053 764,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 1 848 387,00 zł

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje