baner projektu przyjazna edukacja

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

  1. Organizacja cyklu szkoleń dla osób objętych wsparciem
  2. Przeprowadzenie konsultacji/doradztwa dla uczestników szkoleń

Podjęte działania w ramach projektu przyczynią się do wypracowania strategicznych rozwiązań w JST/szk/plac., które po zakończeniu projektu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej i szkolnej. Zmiany będą dotyczyły głównie sposobu pracy szkoły/placówki w obszarze edukacji włączającej.

W ramach projektu zaplanowano w okresie II 2022-VII 2023:

  • Prowadzenie szkoleń dla pracowników KO i JST

Szkolenie 30-godzinne w formie 2 zjazdów x 2 dni (15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

  • Prowadzenie szkoleń dla pracowników PDN

Szkolenie 45-godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni (15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

  • Prowadzenie szkoleń dla prac. przedszkoli i szkół

Szkolenie 45-godzinne w formie 3 zjazdów x 2 dni (15 godz. w trakcie jednego zjazdu)

Wymiar godzin doradztwa - minimum średnio 3 godz. doradztwa na osobę szkoloną.
Doradztwo będzie realizowane w formie: konsultacji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (w sposób zdalny).

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje