baner projektu przyjazna edukacja

 

LIDER PROJEKTU

salon edukacyjny empiria

Salon Edukacyjny EMPIRIA to firma z 12-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku szkoleń dla kadr systemu oświaty. Działalność Spółki koncentruje się na realizacji szkoleń w ramach Salonu Edukacyjnego EMPIRIA - Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (numer wpisu do ewidencji KO-XI-AM-4032/45/09)

EMPIRIA kojarzy się klientom przede wszystkim z jakością. Świadczą o tym referencje, podziękowania, informacje zwrotne udzielane przez nauczycieli i dyrektorów po szkoleniach oraz tzw. opinia obiegowa w branży. Jakość świadczonych usług potwierdza:

akredytacja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - 2015 r. i 2020 r.

certyfikat SUS 2.0 Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, nadany 16.11.2018 r.

Salon Edukacyjny EMPIRIA w okresie ostatnich 5 lat podejmował współpracę m.in.:

  • Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty:
  • Wielkopolskie Kuratorium Oświaty współpraca w zakresie upowszechniania oferty doskonalenia nauczycieli podczas tzw. narad sierpniowych,
  • Lubuskie Kuratorium Oświaty - współpraca w zakresie upowszechniania oferty doskonalenia nauczycieli podczas tzw. narad sierpniowych,
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizacja dla konsultantów tej placówki specjalistycznego kursu trenerskiego,
  • Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o. współpraca w zakresie rekrutacji doradców spełniających określone wymagania, mających realizować usługi doradcze w województwie zachodniopomorskim, w ramach projektu Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych

DOŚWIADCZENIE EMPIRII W TWORZENIU I REALIZACJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE:

Jako lider lub partner:

  • POKL, Działanie 3.5, projekt Pilotażowe wdrożenie w powiecie gryfickim zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (w partnerstwie z Powiatem Gryfickim)
  • POKL, Działanie 9.4, projekt SPEktrum możliwości. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • POKL, Działanie 9.3, projekt Zachodniopomorska Strefa Formalnego Kształcenia Ustawicznego kampania informacyjna
  • POKL, Działanie 9.4: projekt Przygoda z turystyką. Doskonalenie nauczycieli
  • w zakresie organizacji aktywnych form turystyki w szkole (w partnerstwie ze stowarzyszeniem Forum Turystyki Regionów)

 

 

Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje