baner projektu przyjazna edukacja
Każda osoba ucząca się w Polsce, w tym każde dziecko, ma prawo do edukacji zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami, realizowanej wspólnie z rówieśnikami jak i najbliżej miejsca zamieszkaniaRzeczpospolita PolskaUnia EuropejskaPortal Funduszy Europejskich

 

Możesz aplikować do udziału w projekcie, jeśli jesteś: 

Nie możesz aplikować do udziału w projekcie, jeśli jesteś:

 • nauczycielem przedszkola/ lub szkoły podstawowej/ lub szkoły ponadpodstawowej/
  lub dyrektorem którejś z tych placówek
 • pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego
 • pracownikiem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty
 • pracownikiem placówki doskonalenia nauczycieli

Warunkiem udziału w projekcie  jest zatrudnienie w placówce działającej
na terenie województwa zachodniopomorskiego

 • pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • pracownikiem szkoły specjalnej
 • brałeś/łaś udział w szkoleniach realizowanych w ramach któregoś z poniższych projektów:
  • Asystent Ucznia ze SPE,
  • Przestrzeń Dostępnej Szkoły,
  • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

 

ZGŁOSZENIA ONLINE W 6 KROKACH:

1

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI  ➭ tutaj

2

POBIERZ  I WYPEŁNIJ DOKUMENTY REKRUTACYJNE ➭ tutaj

3

ZESKANUJ WYPEŁNIONE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

4

WYBIERZ TERMIN SZKOLENIA ➭ tutaj

5

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE WPISUJĄC WYBRANY TERMIN ➭ tutaj

6

DODAJ JAKO ZAŁĄCZNIKI ZESKANOWANE DOKUMENTY W ODPOWIEDNIM MIEJSCU FORMULARZA


Pamiętaj, aby zapoznać się z REGULAMINEM REKRUTACJI➭