Wszystkiego najlepszego na wakacje
Psychologiczne i prawne aspekty oceny pracy nauczyciela

ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA
Nowe przepisy i nowe zadania dyrektorów i nauczycieli

Zmiany w przepisach Karty Nauczyciela uchwalone w dniu 27 października 2017 r. wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r., a niektóre już z dniem 1 stycznia 2018 r. Większość z tych zmian ma zasadniczy wpływ na zakres praw i obowiązków nauczycieli i dyrektorów szkół. Wiele spośród nowych regulacji powoduje również konieczność podjęcia określonych działań przez organy prowadzące szkoły.
Niektóre spośród zmian, które wejdą w życie w 2018 r. wpływają na sam status zawodowy nauczyciela – w istotnym zakresie go zmieniając. Można uznać, że jest to jedna z najistotniejszych w ciągu ostatnich lat zmian wpływających na zakres praw i obowiązków nauczycieli, dyrektorów i organów prowadzących szkoły.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

 • określenie zakresu i treści zmian w prawach i obowiązkach nauczycieli i dyrektorów szkół;
 • wdrożenie nowych przepisów prawa oświatowego w zakresie stosunku pracy nauczyciela;
 • zmiany przyjętych w szkole i w organie prowadzącym procedur awansu zawodowego nauczycieli i niektórych zasad wynagradzania nauczycieli;  
 • wprowadzenie koniecznych zmian w przepisach wewnętrznych obowiązujących
  w szkołach;
 • nakreślenie kierunków koniecznych zmian w przepisach prawa miejscowego (uchwałach rad gmin) dotyczących wynagradzania i czasu pracy nauczycieli.

Tematyka:

 1. Nowy system oceny pracy nauczyciela.
 • Nowe przepisy określające tryb postępowania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela.
 • Likwidacja oceny dorobku zawodowego nauczyciela w toku awansu zawodowego.
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela.
 • Obowiązek ustalenia regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki tej oceny.  
 • Przepisy przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela.
 1. Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela.
 • Wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
 • Obowiązki dyrektora wynikające z nowych przepisów o awansie zawodowym nauczyciela.
 • Możliwości skrócenia ścieżki awansu zawodowego.
 • Przepisy przejściowe w zakresie awansu zawodowego nauczyciela.
 1. Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
 • Przesłanki, jakie musi spełnić nauczyciel, aby nabyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.
 • Postępowanie nauczyciela i dyrektora w związku z urlopem dla poratowania zdrowia.
 • Przepisy przejściowe dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia. 
 1. Zmiany w przepisach o urlopach nauczycieli.
 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w placówce feryjnej i nieferyjnej. 
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora oraz zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dyrektorom szkół.
 • Zasady udzielania nauczycielom urlopu wychowawczego.
 • Nowe reguły udzielania nauczycielom dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem.
 1. Nowe regulacje dotyczące wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzenia.
 • Dodatek za wyróżniającą pracę jako nowy składnik wynagrodzenia nauczyciela – warunki nabycia prawa do dodatku i rola dyrektora w tym zakresie.
 • Likwidacja dodatków socjalnych.
 • Obowiązki organów prowadzących w związku ze zmianą w systemie wynagradzania nauczycieli – regulaminy wynagradzania nauczycieli.
 1. Nowe regulacje w przepisach o czasie pracy nauczyciela.
 • Określenie wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów w Karcie Nauczyciela – skutki dla organów prowadzących.
 • Ograniczenie możliwości przydzielania dyrektorom i wicedyrektorom godzin ponadwymiarowych.
 • Wzór obliczania tzw. pensum łączonego.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych wszystkich typów


Terminy i miejsca realizacji:

 • 23 stycznia 2018 r. - Gorzów Wlkp
 • 12 lutego 2018 r. – Szczecin
 • 13 lutego 2018 r. – Koszalin
 • 19 lutego 2018 r. – Warszawa

Cena: 290 zł brutto (obejmuje szkolenie, materiał szkoleniowy, zaświadczenie, serwis kawowy)

Osoba prowadząca: Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organem prowadzącym i związkiem zawodowym, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

Zgłoszenia na: www.empiria.edu.pl


Salon Edukacyjny EMPIRIALubię toZnajdz nas na Facebooku Google+Kanał RSS

Używamy cookies i innych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się wiecej na temat naszej polityki prywatności i zastosowania plików cookies odwiedż naszą stronę polityki prywatności, i zapoznaj się szczegółowo z naszą polityką i warunkami użytkowania serwisu Salonu Edukacujnego EMPIRIA.

  Akceptuje pliki cookie na tej stronie.
Polityka prywatności