Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do procesu pisania

Wiek przedszkolny jest niezmiernie ważnym okresem w rozwoju każdego dziecka. Cechuje go między innymi intensywny rozwój ruchowy, w tym wzrost sprawności manualnych, które są niezwykle istotne w życiu codziennym – choćby w wykonywaniu czynności samoobsługowych i manipulacyjnych. Umiejętność pisania wymaga wyćwiczonej sprawności ruchowej, dokładności, precyzji oraz koordynacji ruchów. Osiągnięty w przedszkolu stopień sprawności manualnej w dużej mierze decyduje o powodzeniu dziecka w szkole. Od tego zależy, jak dziecko opanuje zdolność pisania, będącą nieodzowną kompetencją każdego człowieka.

 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

  • stymulowanie motoryki dziecka w sytuacjach naturalnych,
  • wykorzystywanie materiałów i środków ogólnodostępnych do wspomagania rozwoju motoryki dziecka,
  • stosowanie w usprawnianiu motoryki dziecka odpowiednio dobranych, form, metod i narzędzi;
  • przygotowywanie efektywnych zabaw i ćwiczeń usprawniających motorykę dziecka.

Osoba prowadząca:

Monika Zyga – nauczyciel rytmiki i plastyki w przedszkolu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki i plastyki w szkole podstawowej; wykładowca muzykoterapii, logorytmiki, edukacji muzycznej, metodyki i dydaktyki z grupy przedmiotów artystycznych na studiach wyższych; specjalista w zakresie logopedii szkolnej i surdopedagogiki; trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: