ABC SKUTECZNOŚCI DYREKTORA SZKOŁY - RELACJE W SZKOLE

RELACJE W SZKOLE

Jak je budować, jak nimi zarządzać i jak z nich korzystać na gruncie prawnym, organizacyjnym i psychologicznym

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych
Termin szkolenia: 19 - 21 sierpnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: KOŁOBRZEG, hotel POZNANIANKA
Hotel położony jest w samym sercu uzdrowiskowej części Kołobrzegu, na skraju parku nadmorskiego . Komfortowe pokoje, relaksujący basen, stref a Wellness S PA.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZKOLENIA

RELACJA DYREKTOR vs NAUCZYCIEL, DYREKTOR vs PRACOWNIK
Aspekt PRAWNY I ORGANIZACYJNY zarządzania relacjami w placówce oświatowej

Jak właściwie nawiązać stosunek pracy w placówce oświatowej? Jak ustalić zakres obowiązków, jak poprawnie przydzielić wymiar godzin oraz zadania i czynności, które nauczyciel i pracownik niebędący nauczycielem mają wykonywać? Jak poprawnie stosować w tym zakresie przepisy prawa i jak je wykorzystać do budowania właściwych relacji w szkole?
A także: na co warto zwrócić szczególną uwagę w organizacji nowego roku szkolnego?

RELACJA JA vs JA; JA vs WSPÓŁPRACOWNICY
Aspekt PSYCHOLOGICZNY zarządzania relacjami w placówce oświatowej

Jak budować pozytywne więzi w relacji ze sobą oraz z innymi? Zgodnie z teorią przywiązania relacje międzyludzkie, sposób ich podejmowania i realizowania w znacznym stopniu mają swoje źródło w nieuświadomionych procesach, schematach, mechanizmach i przekonaniach, które regulują jakość więzi. Uczestnicy szkolenia będą mogli dokonać autodiagnozy własnego stylu przywiązania wraz z uświadomieniem sobie wpływu na sposób ich komunikacji oraz postrzegania obecności innych osób we własnym życiu. Zdobytą wiedzę odniosą do własnego stylu zarządzania oraz stosunku do samego siebie. Jest to pierwszy krok do tworzenia prawidłowych, pełnych szacunku relacji z innymi oraz do rozumienia powodów, z jakich ludzie czasem zachowują się w sposób trudny do zrozumienia i przewidzenia.

Zapoznaj się z całą ofertą

 

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: