Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie z cyklu ABC skuteczności dyrektora szkoły

 
Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie wyjazdowe dla dyrektorów szkół z cyklu ABC skuteczności dyrektora szkoły. Tematem wiodącym tegorocznej edycji jest ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. Zależy nam na przygotowaniu dyrektorów zarówno pod względem prawno-organizacyjnym jak i psychologicznym przed prawdopodobnie niełatwym nowym rokiem szkolnym.
Nasi trenerzy Marek Walaszek – prawnik i Joanna Flis - psycholog opracowali szereg narzędzi prawnych i psychologicznych, jak radzić sobie skutecznie w trudnej sytuacji, jak sprawnie nią zarządzać.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona i uwarunkowana rezerwacją do 31 maja
proszę o jak najszybszą deklarację udziału w formie wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Czas trwania: 18 godzin dydaktycznych

Termin szkolenia: 21 - 23 sierpnia 2019 r.

Miejsce szkolenia:  Hotel POZNANIANKA***

Hotel położony jest w samym sercu uzdrowiskowej części Kołobrzegu, na skraju parku nadmorskiego. Komfortowe pokoje, relaksujący basen, strefa Wellness&SPA.

Odpłatność za szkolenie:1390 zł brutto w pokoju 2-osobowym, 1490 zł brutto w pokoju 1-osobowym

Cena obejmuje: szkolenie, zakwaterowanie (2 noclegi),pełne wyżywienie (3 obiady, 2 śniadania, 2 kolacje, serwis kawowy),autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat, 18 godzin szkolenia i …niespodziankę.

ZGŁOSZENIA  - na stronie www.empiria.edu.pl w zakładce ZGŁOSZENIE – OTWARTE

Liczba miejsc ograniczona!

WAŻNE!

Termin zgłoszeń – do 31 maja 2019 r.

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

Dzień pierwszy i drugi:

CO DYREKTOR CZYNIĆ MUSI, CO I W JAKICH GRANICACH MOŻE, A CZEGO CZYNIĆ NIE MOŻE?

Prawne aspekty zarządzania placówką oświatową w sytuacji kryzysowej

Tematyka:

1. Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły w związku z pracowniczymi akcjami protestacyjnymi (np. strajkiem i inną formą protestu).

 • Możliwe rodzaje i formy protestu pracowniczego w szkole:
  • strajk – organizacja, przebieg i zakończenie;
  • inne możliwe formy protestu nauczycieli i odpowiednie formy działania dyrektora;
  • prawa i obowiązki dyrektora placówki oświatowej w okresie protestu pracowniczego.
  • Podstawy i zasady odpowiedzialności dyrektora i nauczycieli w związku z organizacją i realizacją zajęć szkolnych w okresie protestu pracowniczego.
  • Dyrektor szkoły jako kierownik jednostki organizacyjnej – relacje dyrektora z organem prowadzącym i organem nadzoru w okresie protestu pracowniczego.
  • Zarządzanie czasem pracy pracowników okresie protestu pracowniczego.

2. Zadania i kompetencje związków zawodowych w świetle przepisów prawa oraz zakres współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi.

 • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi w szkole.
 • Status organizacji związkowej – z którą organizacją i w jakim zakresie dyrektor musi współpracować? (zakładowa organizacja związkowa,  ponadzakładowa organizacja związkowa, reprezentatywna organizacja związkowa). 
 • Zakres spraw wymagających obowiązkowej współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi i tryb tej współpracy. 
 • obowiązek uzyskania opinii z reprezentatywnych organizacji związkowych (np. w zakresie arkusza organizacyjnego);
 • obowiązek uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi (np. w zakresie funduszu socjalnego, regulaminu wynagradzania...);
 • obowiązek uzyskania opinii zakładowej organizacji związkowej (np. w  zakresie w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy);
 • obowiązek udzielenia informacji.
 • Tryb współdziałania ze związkami zawodowymi w poszczególnych obszarach obowiązkowej współpracy.

3. Problemy związane z nawiązaniem i zmianą stosunku pracy w związku z początkiem roku szkolnego.

4. Aktualne zmiany w prawie oświatowym.

Prowadzący:Marek Walaszek –  prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organami prowadzącymi i związkami zawodowymi, m.in.
w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. 

Dzień trzeci

JAK ROZMAWIAĆ W SYTUACJI KRYZYSOWEJ?

Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysem w szkole

Tematyka:

1. Orientacja na stan versus działanie - autodiagnoza osobistych strategii radzenia sobie ze stresem. 

2. Umysł, mózg i emocje  - neurobiologiczne podstawy funkcjonowania w sytuacji konfliktu.

3. Heurystyczne przetwarzanie Daniela Kahnemana, a sytuacja konfliktu.

4. Teoria gier w negocjacjach.

5. Harwardzki model negocjacji - Roger Fisher, William Ury i Bruce Patton

6. Walczyć czy współpracować. Negocjacje nastawione na współpracę - cztery podstawy zasad negocjacji.

7. Granica ustępstw i BATNA

Prowadząca:Joanna Flis – absolwentka psychologii, psychopedagogiki i resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ukończone szkolenia w zakresie zaburzeń odżywiania, dysfunkcji seksualnych, transpłciowości, seksuologii, hiperseksualności, liczne warsztaty z zakresu psychoterapii, treningu interpersonalnego i intrapersonalnego; pracuje pod stałą superwizją; przewodnicząca Koła Naukowego Cyberpsychologii, Uniwersytet SWPS Sopot – w 2017 roku koło wytypowane jako najlepsze koło naukowe; publikacje artykułów na łamach „Psychologii w praktyce”, konsultacja merytoryczna strony zdrowaglowa.pl; redaktor strony psychologiainternetu.pl; udział jako prelegent w największym kongresie psychologów i psychoterapeutów w 2017 roku – prelekcja na temat osobowości w sieci; były konsultant w gazecie FOCUS – ds. psychologii internetu.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: