AKTUALNOŚCI

Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty jest naszym pomysłem na podniesienie jakości szkoleń skierowanych do szkół i placówek oświatowych.
Dzięki tej formie doskonalenia chcemy tworzyć możliwości do rozwoju i czerpania satysfakcji osobom pracującym w szkole. Podczas kursu dzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie sztuki trenerskiej.
Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII przechodzą specjalistyczny trening z prowadzenia szkoleń i indywidualnych form wsparcia tj. coaching, mentoring i superwizja oraz uczą się przeprowadzać diagnozę potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli, planować, realizować i ewaluować efekty pracy własnej i szkoły.

Co wyróżnia Akademię Trenerów EMPIRII wśród innych kursów trenerskich?
Po pierwsze – kurs nie jest dla wszystkich! Tylko osoby z doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych mogą uczestniczyć w kursie.
Po drugie – nie musimy startować od podstaw metodycznych w zakresie nauczania! Każdy, kto pracował w szkole/placówce oświatowej jako nauczyciel ma już bazę wiedzy i umiejętności w prowadzeniu procesu edukacyjnego.
Po trzecie – program kursu nawiązuje do kształtowania kluczowych kompetencji nauczyciela.

Kurs uwieńczony jest certyfikatem trenerskim, który otwiera możliwość współpracy z firmami szkoleniowymi oraz startowania w przetargach i konkursach, w których jest on wymagany.

ZAPRASZAMY!

Sprawdź nasze kalendarium

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: