Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym - możliwości wsparcia w szkole

Dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy z tego , co się z nimi dzieje. Nie potrafią sformułować problemu, zwłaszcza, jeśli dotyczy stanu psychicznego. Co specjaliści szkolni, nauczyciele i rodzice mogą zrobić na co dzień, aby tworzyć środowisko wspierające? Przede wszystkim warto nauczyć się słuchać, co uczeń ma nam do przekazania, obserwować jego zachowania, zbierać informacje, uprawomocnić jego słowa. Cukrzyca jest chorobą, ale nikt nie każe dziecku choremu na cukrzycę się ogarnąć i z nią skończyć…jakże łatwo jednak mówimy do dziecka z zaburzeniami lękowymi: ogarnij się wreszcie, skończ z tymi lękami, masz tydzień na zaliczenie ostatniej kartkówki! Skąd to unieważnienie objawów choroby lękowej? Co robić gdy uczeń oświadczy, że ma myśli samobójcze? Praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniu pozwoli na zwiększenie poczucia komfortu nauczyciela w doświadczaniu własnych kompetencji w pracy z uczniem w kryzysie psychologicznym.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
• Poznanie istotnych symptomów kryzysu, którego doświadczanie przez ucznia przekracza możliwości samodzielnego poradzenia sobie z nim
• Wypracowanie spójnej dla wszystkich pracowników szkoły (w tym pracowników niepedagogicznych) strategii wczesnej interwencji kryzysowej
• Tworzenie wspierającego środowiska nauczania ucznia w kryzysie psychologicznym z uwzględnieniem zabezpieczenia działań własnych i szkoły oraz alternatywnych form kształcenia, zgodnie z Rozp. MEN z dnia 9 VIII 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły
• Pracę na zasobach własnych nauczyciela/specjalisty szkolnego w procesie wspierania ucznia w kryzysie
• Prowadzenie efektywnej edukacji rodziców ucznia w kryzysie psychologicznym

Termin i miejsce:

5.11.2019 r. SZCZECIN

7.11.2019 r. GORZÓW WLKP.

14.11. 2019 r. KOSZALIN

Osoba prowadząca:

Małgorzata Kaczyńska – pedagog, psycholog, terapeutka, mediator; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, specjalista w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (organizowanie i udzielanie pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z przepisami prawa oświatowego). Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia. Prywatnie miłośniczka wizualizacji, psów rasy beagel i pieszych wędrówek.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: