Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach

Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach
Przepisy prawa i praktyka stosowania

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

 • weryfikację treści regulaminu świadczeń socjalnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz pod kątem ich funkcjonalności w zarządzaniu placówką oświatową
 • opracowanie zmian w regulaminie świadczeń socjalnych mających na celu usprawnienie zarządzania placówką oświatową
 • usprawnienie procesów związanych z tworzeniem aktów prawa wewnętrznego w szkole.

Tematyka:

 • Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście kontroli ZUS
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • charakter prawny regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • tryb uchwalania i wejście w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przykładowe postanowienia
 • przykładowe regulacje w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne
 • Zasady udzielania świadczeń pieniężnych
 • Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu socjalnego
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia pożyczki
 • Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące ZFŚS.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra administracyjna

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych, w godz. 10.00 - 15.00

Termin i miejsce: POZNAŃ   4.02.2020 r.

Cena: 349 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy)

OFERTA SPECJALNA: 1 + ½ - druga osoba za pół ceny (175 zł brutto)

Osoba prowadząca:       Marek Walaszek

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: