MONTESSORIAŃSKIE POMOCE ROZWOJOWE w edukacji przedszkolnej

21 września 2019 r. w Szczecinie

Metoda Marii Montessori słynie między innymi ze specjalnych pomocy wspierających rozwój dziecka.

Powstały one w wyniku przeprowadzonych obserwacji dzieci sprawdzających, co dla dziecka jest najbardziej insertujące, do czego najczęściej sięga. W ten sposób wykreowała się specyfika tzw. „montessoriańskich” pomocy rozwojowych, które pobudzają zmysły, pozwalają na autokorektę i tym samym kształtują samodzielność.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy warsztat, który zainspiruje i pokaże, jak można wykorzystać, zmodyfikować lub stworzyć tzw. własne „montessoriańskie” pomoce rozwojowe.

Czytaj więcej...

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: