Narzędzia prawne i fundusz świadczeń socjalnych w Wielkopolsce

Narzędzia prawne i fundusz świadczeń socjalnych w Wielkopolsce

Już 17 lutego, w Dąbrówce koło Poznania, prawnik Marek Walaszek poprowadzi szkolenie dotyczące dobrej praktyki stosowania aktów prawa wewnętrznego w szkole. Regulaminy wewnątrzzakładowe, właściwe wydatkowanie świadczeń i zasady ich udzielania, orzecznictwo sądowe – to najważniejsze punkty spotkania. Podczas szkolenia będzie także możliwość konsultacji z trenerem istniejących już dokumentów.
17.02.2020 r.  Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach. Przepisy prawa i praktyka stosowania.
Natomiast dzień później, 18 lutego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów na szkolenie omawiające narzędzia prawne, niezbędne w prowadzeniu placówki oświatowej.

Mowa będzie o zarządzaniu bezpieczeństwem, organizacji pomocy pedagogicznej oraz gospodarowaniu czasem, a także zasadach poprawności decyzji dyrektora jako organu administracji.

 

18.02.2020 r.  Narzędzia prawne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową. Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyce.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: