NAUCZYCIEL NA STARCIE - kurs kluczowych kompetencji w pracy nauczyciela w Szczecinie

Jesteś nauczycielem, który wybrał ten zawód z myślą, że będzie pomagał dzieciom w ich rozwoju.

Jesteś dyrektorem, który zatrudnia młodego nauczyciela z wielką nadzieją, że będzie to pełen energiii  pomysłów człowiek który z pasją będzie uczył dzieci. Jaka jest rzeczywistość?

Obecnie średni wiek nauczyciela to 42 lata. Z badania OECD wynika, że jeszcze dziesięć lat temu 6,1 proc. polskich uczniów w wieku 15 lat widziało się w roli nauczyciela w dorosłym życiu. Teraz takie plany zawodowe snuje zaledwie 2,4 proc. z nich.

To jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD.

Problem z dobrze przygotowanymi nauczycielami, rozpoczynającymi swoją karierę w szkole, dotyczy co najmniej dwóch stron: pracodawcy i pracownika.

Dyrektorzy narzekają na niskie kompetencje początkujących nauczycieli, początkujący nauczyciele frustrują się brakiem skuteczności swoich działań.

A efektem takiego stanu jest rezygnacja z pracy w tym zawodzie lub wczesne wypalenie zawodowe.

Jak rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela, żeby chcieć nim być przez wiele lat.

Zapraszamy na kurs kluczowych kompetencji w pracy nauczyciela.

PROGRAM

Moduł 1. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA

 • Aktywne i kreatywne metody nauczania
 • Jak pomóc uczniowi w uczeniu się
 • Ocenianie kształtujące
 • Sposoby na motywowanie uczniów. Informacja zwrotna

Moduł 2. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

 • Sposoby na integrowanie zespołu klasowego. Wartości i zasady. Jak je ustalać? Jak ich przestrzegać? Unikanie etykietowania
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Radzenie sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości
 • Dyscyplina w klasie. Jak postawić granice i jak reagować w sytuacji jej przekraczania?
 • Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne. Zebrania z rodzicami

 

Moduł 3. KOMPETENCJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Awans zawodowy; ocena pracy nauczyciela
 • Dokumentacja nauczyciela
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci: nauczyciele,wychowawcy

Harmonogram spotkań

TYTUŁ MODUŁU

Forma doskonalenia

Liczba godzin

Termin

KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA

Szkolenie + warsztaty

12

2 i 4.10.2019 r.

Praktyka indywidualna

6

w okresie

od 05.10.2019 r.

do 17.10.2019 r.

Superwizja części praktycznej

6

18.10.2019 r.;
godz. 14.00 - 19.00

KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

Szkolenie + warsztaty

12

23 i 25.10.2019 r.

Praktyka indywidualna

6

w okresie

od 26.10.2019 r.

do 07.11.2019 r.

Superwizja części praktycznej

6

08.11.2019 r.;

godz. 14.00 - 19.00

KOMPETENCJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

Szkolenie + warsztaty

12

5 i 7.11.2019 r.

Miejsce realizacji: Szczecin

Czas trwania: 60 godz. dydaktycznych: 36 godz. szkoleniowych, 12 godz. praktyki, 12 godz. superwizji

Cena:   1690 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale

w szkoleniu, serwis kawowy)

Zasady rekrutacji:

O zakwalifikowaniu się na kurs decydują:

 1. kolejność zgłoszeń
 2. posiadanie kwalifikacji pedagogicznych

Liczba uczestników - 16 osób.

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.empiria.edu.pl

w zakładce ZGŁOSZENIA

Prowadzące:

Agnieszka Kop-Ostrowska – pedagog, terapeutka i trenerka. Od ponad 20 lat realizatorka programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Koordynatorka i animatorka działań wspierających wychowanie i profilaktykę. Jako trenerka programu prowadzi szkolenia, superwizje, konsultacje oraz grupy wsparcia dla rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz realizatorów programu.

Barbara Rakicka – nauczyciel, trener, tutor. Od 18 lat pracuje z ocenianiem kształtującym. Stosuje metody aktywizujące łącząc je z technologiami komputerowymi. Wyznaje zasadę - lekcja ma być przyjemnością dla ucznia i nauczyciela.

Beata Wierzba – trenerka ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty; dyrektor szkoły z wieloletnim doświadczeniem. Jej głównym obszarem zainteresowań jest prawo oświatowe i organizacja pracy szkoły. Koordynator, doradca projektów oświatowych. Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: