Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (ASD)

Autyzm dziecięcy (zespół Kannera),Autyzm wysokofunkcjonujący (HFA),Autyzm atypowy, zespół Aspergera (ZA)

Jak świat długi i szeroki, wszędzie podkreśla się, że dla bezpieczeństwa dziecka kluczowe jest pozostawanie w bliskiej, pozytywnej i niezagrażającej relacji z najbliższymi opiekunami. Zatem, co odróżniałoby w tym zakresie dzieci autystyczne od ich typowo rozwijających się rówieśników? Jak w szkole budować strategie pomocy dziecku, które od lat może doświadczać niezaspokajania ważnych potrzeb? Jak postępować wobec jego zachowań trudnych i zakłócających pracę w klasie jednocześnie dbając o pozostałe dzieci? Praktyczne zastosowanie metod i technik zdobytych na szkoleniu pozwoli na zwiększenie poczucia komfortu nauczyciela w doświadczaniu własnych kompetencji w pracy z dzieckiem autystycznym.

 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

  • Rozpoznawanie różnic w „oprogramowaniu” między dzieckiem autystycznym, a tym o typowym rozwoju
  • Wypracowanie strategii postępowania wobec trudnych zachowań dzieci autystycznych
  • Tworzenie efektywnego środowiska nauczania włączającego z uwzględnieniem zabezpieczenia działań własnych i szkoły, zgodnie z Rozp. MEN z dnia 9 VIII 2017 r.
  • Podniesienie komfortu pracy nauczyciela/specjalisty szkolnego
  • Efektywne komunikowanie się z rodzicami dziecka autystycznego oraz rodzicami pozostałych dzieci w klasie.

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA🎅 do 24 grudnia 2019r. 50 ZŁ RABATU!

Osoba prowadząca:

MAŁGORZATA KACZYŃSKA – pedagog, psycholog, terapeutka, mediator; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szkole, specjalista w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (organizowanie i udzielanie pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z przepisami prawa oświatowego). Podczas autorskich warsztatów i szkoleń zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty zastosowania poruszanego zagadnienia.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: