PRAWO PRACY w 2019 roku. Analiza obowiązujących i planowanych zmian w ujęciu praktycznym w Październiku 2019 SZCZECIN - KOSZALIN - POZNAŃ

Celem szkolenia jest omówienie licznych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Od początku 2019 roku już obowiązują rewolucyjne zmiany w zakresie: prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, funkcjonowania i tworzenia związków zawodowych oraz zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, a także dotyczące pracowniczych planów kapitałowych. Przed pracodawcami także zmiana kodeksu pracy wynikająca z art. 4 rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem skutecznego stosowanie przepisów RODO, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679.

Program szkolenia:

  1. Zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
  2. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.
  3. Zmiana ustawy o związkach zawodowych od 01.01.2019 r.
  4. Pracownicze plany kapitałowe.
  5. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków.
  6. Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
  7. Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.:

 

Prowadząca:Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy
w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi; od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menedżerów i kadr zarządzających i pracodawców.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Adresaci:  kadra administracyjna szkół i placówek oświatowych

Czas trwania:  6 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce szkolenia:

  • 2.10. 2019 r., godz. 10.00 – 15.00, SZCZECIN
  • 3.10.2019 r., godz.10.00 -15.00, KOSZALIN
  • 16.10.2019 r., godz. 10.00 – 15.00, POZNAŃ

Odpłatność za szkolenie:      349 zł brutto.

Cena obejmuje: szkolenie, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat, serwis kawowy

PROMOCJA!

Pożegnanie lata😊(do 22 września)

299 zł brutto

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: