Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w szkole - Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania w szkole - Odpowiedzialność dyrektora za treść i stosowanie

Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych. Tryb ustalania regulaminów i zasady współdziałania ze związkami zawodowymi. Konieczna i fakultatywna treść regulaminów pracy i wynagradzania. Przykłady określonych zapisów w świetle praktyki orzecznictwa sądowego.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

  • weryfikację treści regulaminów wewnątrzzakładowych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz funkcjonalności w zarządzaniu placówką oświatową
  • opracowanie zmian w regulaminach wewnątrzzakładowych mających na celu usprawnienie zarządzania
  • optymalizację procesów związanych z tworzeniem aktów prawa wewnętrznego w szkole. 

 

Tematyka:

  1. Znaczenie prawne i praktyczne regulaminów wewnątrzzakładowych
  2. Tryb ustalenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
  3. Zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w zakresie treści ustalania regulaminów wewnątrzzakładowych
  4. Konieczna i fakultatywna treść regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – wymagania wynikające z przepisów prawa i praktyczne przykłady
  5. Przykłady określonych zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania w świetle praktyki i orzecznictwa sądowego.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: