Szkoła a skonfliktowani rodzice ucznia

Konsekwencje ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia rozwodu, konkubinatu w pracy nauczyciela

Zadania stojące przed kadrą pedagogiczną wymagają poznania podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego. Umiejętności zdobyte na szkoleniu wyeliminują ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnienie informacji o uczniu. Uczestnicy szkolenia otrzymają narzędzia pozwalające na przekazanie zdobytej wiedzy pozostałym członkom rady pedagogicznej.

Tematyka:
• W jakiej sytuacji prawnej znajduje się dziecko podczas rozwodu, a także po rozwodzie rodziców.
• Jakie konsekwencje w kontaktach ze szkołą ma częściowe ograniczenie praw rodzicielskich. Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie/związkach nieformalnych w stosunku do dziecka swojego partnera.
• Jakich informacji i komu może udzielać nauczyciel na temat ucznia.
• Jak odpowiadać na pisma z sądu dotyczące ucznia.
• W jakich sytuacjach powiadomić organy wymiaru sprawiedliwości.
• Jakie są skuteczne środki prawne pomagające dziecku dotkniętemu przemocą.

Osoba prowadząca:

adwokat Katarzyna Zagata – prawnik z wieloletnim doświadczeniem procesowym, prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym oraz prawie pracy; podczas szkoleń zwraca uwagę na praktyczne aspekty poruszanego zagadnienia, pokazując przykłady z sali sądowej.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: