Zarządzanie w szkołą w warunkach akcji protestacyjnej nauczycieli

Co dyrektor powinien wiedzieć o tzw. „strajku włoskim”?

Co każdy dyrektor powinien wiedzieć o tzw. „strajku włoskim”? Czy nauczyciele mogą podejmować określone działania albo odmawiać wykonywania poleceń dyrektora powołując się na tzw. „strajk włoski? Jakie działania nauczycieli w ramach sporu zbiorowego dyrektor musi akceptować, a których działań akceptować nie może? Jakie są granice protestu nauczycieli i jakie są obowiązki dyrektora szkoły w przypadkach przekraczania tych granic? Odpowiedź na te i inne pytania, osoby zarządzające placówkami oświatowymi uzyskają na szkoleniu, którego celem jest przygotowanie dyrektorów do zgodnego z przepisami prawa zarządzania placówką oświatową w warunkach protestu nauczycieli w formach innych niż strajk.

KOMPETENCJE ZDOBYTE NA SZKOLENIU UMOŻLIWIĄ:
- właściwe zastosowanie przepisów prawa pracy, prawa o związkach zawodowych i prawa oświatowego;
- opracowanie i wdrożenie reguł postępowania wynikających z przepisów prawa na wypadek tzw. „strajku włoskiego”;
- wykluczenie praktyk niezgodnego z prawem postępowania w warunkach tzw. „strajku włoskiego” i in. form protestu nauczycieli;
- wykorzystanie przepisów prawa w celu ograniczenia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających szkołą i inną placówką oświatową w warunkach tzw. „strajku włoskiego”.

TERMIN SZKOLENIA

  • 22.10.2019 r. Szczecin

Osoba prowadząca:

Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organami prowadzącymi i związkami zawodowymi, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: