Związki zawodowe w szkole - szkolenie w Poznaniu

Związki zawodowe w szkole

Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi

 

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

 • właściwe zastosowanie przepisów prawa pracy i prawa związkowego,
 • zapoznanie z wymaganymi przez nowe przepisy procedurami współpracy
  ze związkami zawodowymi,
 • wykluczenie praktyk nienależytego postępowania w zakresie współpracy oraz ograniczenie działań przekraczających prawa związków zawodowych,
 • wykorzystanie przepisów prawa w celu ograniczenia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających szkołą i inną placówką oświatową.

Tematyka:

 1. Zadania i kompetencje związków zawodowych w świetle przepisów prawa oraz zakres współdziałania dyrektora ze związkami zawodowymi.
 • Zasady współpracy ze związkami zawodowymi w szkole.
 • Status organizacji związkowej – z którą organizacją i w jakim zakresie dyrektor musi współpracować? (zakładowa organizacja związkowa, ponadzakładowa organizacja związkowa, reprezentatywna organizacja związkowa) – w świetle zmienionej ustawy o związkach zawodowych.
 • Zakres spraw wymagających obowiązkowej współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi i tryb tej współpracy.
 • obowiązek uzyskania opinii z reprezentatywnych organizacji związkowych
  (np. w zakresie arkusza organizacyjnego);
 • obowiązek uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi (np. w zakresie funduszu socjalnego, regulaminu wynagradzania...);
 • obowiązek uzyskania opinii zakładowej organizacji związkowej (np. w zakresie w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy);
 • obowiązek udzielenia informacji.
 1. Obowiązki informacyjne związków zawodowych wobec dyrektora szkoły i skutki niedopełnienia tych obowiązków przez związek zawodowy (z uwzględnieniem nowych przepisów prawa w tym zakresie).
 2. Tryb współdziałania ze związkami zawodowymi w poszczególnych obszarach obowiązkowej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w procesie uzgadniania wymaganym przez ustawę o związkach zawodowych.

Termin i miejsce:       POZNAŃ      31.03.2020 r.

Cena:   349 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, serwis kawowy)

OFERTA SPECJALNA: 1 + ½  - druga osoba za pół ceny (175 zł brutto)

Osoba prowadząca:   MAREK WALASZEK

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: