Związki zawodowe w szkole - szkolenie w Szczecinie i Koszalinie

W zarządzaniu placówką oświatową dyrektor ma obowiązek współpracy ze związkami zawodowymi. Zakres tej współpracy oraz tryb postępowania wobec związków zawodowych jest ściśle określony w przepisach prawa. Również przepisy prawa wyznaczają zakres praw i obowiązków związków zawodowych wobec dyrektora szkoły jako osoby wykonującej funkcję pracodawcy. W zarządzaniu szkołą bardzo istotne jest również to, że przepisy prawa określają formy, w których współpraca ze związkami ma być realizowana: czy mają to być konsultacje, zasięganie opinii, czy też uzgodnienia. W każdym przypadku to na dyrektorze spoczywa odpowiedzialność z tytułu przestrzegania praw związków zawodowych, ale również w związku z tym, że dyrektor akceptuje takie działania związkowe, które nie mają swojego oparcia w przepisach prawa.

 

Od początku 2019 r. obowiązuje wiele nowych przepisów określających zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Dotyczą one przede wszystkim tego, z którymi związkami zawodowymi dyrektor musi współpracować, procedur współpracy i skutków niedochowania obowiązków ciążących na związkach zawodowych.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:

  • właściwe zastosowanie przepisów prawa pracy i prawa związkowego,
  • zapoznanie z wymaganymi przez nowe przepisy procedurami współpracy ze związkami zawodowymi,
  • wykluczenie praktyk nienależytego postępowania w zakresie współpracy oraz ograniczenie działań przekraczających prawa związków zawodowych,
  • wykorzystanie przepisów prawa w celu ograniczenia odpowiedzialności prawnej podmiotów zarządzających szkołą i inną placówką oświatową.

Osoba prowadząca:

MAREK WALASZEK – prawnik, nauczyciel; specjalizuje się głównie w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i rodzinnym; działalność szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r.; współpracuje z organem prowadzącym i związkiem zawodowym, m.in. w zakresie wykonywania stosunku pracy oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, wynagradzania); autor licznych publikacji z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA🎅
50 zŁ rabatu!
tylko do 24 grudnia 2019!
Zgłoś się na szkolenie do 24 grudnia – zapłać po szkoleniu –
oszczędzasz 50 zł!

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: