AKTUALNOŚCI

Kalendarium szkoleń otwartych

Kalendarium szkoleń otwartych dla nauczycieli i dyrektorówPoniżej publikujemy terminy i miejsca szkoleń realizowanych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA w najbliższym okresie kilku miesięcy. Nasze szkolenia skierowane są do określonej grupy nauczycieli, dyrektorów lub innych osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji na określony w szkoleniu temat. Zgłoszenia na wybrane szkolenie można dokonać, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas szkolenia i kursy okażą się na tyle atrakcyjne, że spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

 

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANE SZKOLENIE

 

Luty 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCY
17 luty
Dąbrówka k/Poznania
Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach
Przepisy prawa i praktyka stosowania
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra administracyjna Marek Walaszek
18 lutego
Poznań
Narzędzia prawne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową
Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyce
dyrektorzy, wicedyrektorzy Marek Walaszek
19 lutego
Poznań
Pozytywna dyscyplina w praktyce
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele i wychowawcy, specjaliści szkolni Małgorzata Kaczyńska
20 lutego
Poznań
Działania profilaktyczne i interwencyjne w pracy z uczniem trudnym
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolni Małgorzata Kaczyńska
21 lutego
Poznań
Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym.
Możliwości wsparcia w szkole
nauczyciele, specjaliści szkolni Małgorzata Kaczyńska
22 lutego -
14 czerwca
Poznań
Akademia Trenerów EMPIRII – kurs trenerski dla kadr systemu oświaty nauczyciele, dyrektorzy szkół, liderzy WDN, doradcy metodyczni, specjaliści szkolni Agnieszka Gajewska, Gabriela Helińska, Kamila Pępiak-Kowalska, Beata Rejmer
25 Lutego
Koszalin
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (ASD)
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
pedagodzy, wychowawcy klas, nauczyciele Małgorzata Kaczyńska
27 lutego
Szczecin
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do procesu pisania
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu
nauczyciele edukacji przedszkolnej Monika Zyga

 

Marzec 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCY
05 marca
Szczecin
Jak skutecznie zarządzać trudną klasą?
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele i wychowawcy Małgorzata Kaczyńska
06 marca
Koszalin
Wypadki w szkole, organizacja wycieczek, uczeń z chorobą przewlekłą, odpowiedzialność za czyny naruszające prawa lub dobro ucznia dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek oświatowych Katarzyna Zagata
09 marca
Koszalin
Autodestrukcyjne zachowania wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy Joanna Flis
10 marca
Szczecin
Pomagamy zrozumieć algebrę
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na efektywne nauczanie matematyki
Nauczyciele matematyki w klasach 4 - 8 Agata Markowicz-Narękiewicz
09 marca
Szczecin
Polityka kadrowa w placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych Marek Walaszek
10 marca
Koszalin
Polityka kadrowa w placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych Marek Walaszek
12 marca
Poznań
Polityka kadrowa w placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych Marek Walaszek
12 marca
Poznań
Praca z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera w nauczaniu włączającym nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy Joanna Stachowiak
13 marca
Warszawa
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA
czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami
kadra zarządzająca oraz kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych Katarzyna Zagata
19 marca
Gorzów Wlkp
Ćwiczenia i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne przedszkolaków
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu
Nauczyciele przedszkolni Małgorzata Jabłońska
20 marca
Poznań
Wypadki w szkole, organizacja wycieczek, uczeń z chorobą przewlekłą, odpowiedzialność za czyny naruszające prawa lub dobro ucznia dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek oświatowych Katarzyna Zagata
21 marca
Szczecin
Ćwiczenia i zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne przedszkolaków
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu
Nauczyciele przedszkolni Małgorzata Jabłońska
24 marca
Koszalin
Jak skutecznie zarządzać trudną klasą?
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele i wychowawcy Małgorzata Kaczyńska
27 marca
Szczecin
Wypadki w szkole, organizacja wycieczek, uczeń z chorobą przewlekłą, odpowiedzialność za czyny naruszające prawa lub dobro ucznia dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek oświatowych Katarzyna Zagata
28 marca
Gorzów Wlkp.
Pomagamy zrozumieć algebrę
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na efektywne nauczanie matematyki
Nauczyciele matematyki w klasach 4 - 8 Agata Markowicz-Narękiewicz
30 marca
Szczecin
Autodestrukcyjne zachowania wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzy Joanna Flis
31 marca
Poznań
Związki zawodowe w szkole - Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Marek Walaszek

Kwiecień 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCY
02 kwietnia
Szczecin
Prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku
Aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie
dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, osoby zainteresowane tematem Marek Grąbczewski
07 kwietnia
Koszalin
Prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku
Aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie
dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, osoby zainteresowane tematem Marek Grąbczewski
28 kwietnia
Poznań
Prawo autorskie i prawo do ochrony wizerunku
Aktualne przepisy, interpretacja i praktyczne ich stosowanie
dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych, osoby zainteresowane tematem Marek Grąbczewski