Kalendarium szkoleń otwartych

Kalendarium szkoleń otwartych dla nauczycieli i dyrektorówPoniżej publikujemy terminy i miejsca szkoleń realizowanych przez Salon Edukacyjny EMPIRIA w najbliższym okresie kilku miesięcy. Nasze szkolenia skierowane są do określonej grupy nauczycieli, dyrektorów lub innych osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji na określony w szkoleniu temat. Zgłoszenia na wybrane szkolenie można dokonać, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas szkolenia i kursy okażą się na tyle atrakcyjne, że spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

 

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANE SZKOLENIE

 

Styczeń 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCY
25 sycznia - 24 maja
Szczecin
Akademia Trenerów EMPIRII – kurs trenerski dla kadr systemu oświatynauczyciele, dyrektorzy szkół, liderzy WDN, doradcy metodyczni, specjaliści szkolniAgnieszka Gajewska, Gabriela Helińska, Kamila Pępiak-Kowalska, Beata Rejmer
25 stycznia
Gorzów Wlkp.
Twórcze i aktywne lekcje muzyki w edukacji wczesnoszkolnej
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na innowacyjną edukację wczesnoszkolną
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejMonika Zyga
27 stycznia
Szczecin
Związki zawodowe w szkole – prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na skuteczne zarządzanie w szkole
dyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek Walaszek
28 stycznia
Koszalin
Związki zawodowe w szkole – prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymi
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na skuteczne zarządzanie w szkole
dyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek Walaszek

Luty 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCY
04 lutego
Poznań
Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach Przepisy prawa i praktyka stosowaniadyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra administracyjnaMarek Walaszek
06 lutego
Szczecin
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (ASD)
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
pedagodzy, wychowawcy klas, nauczycieleMałgorzata Kaczyńska
06 lutego
Szczecin
Twórcze rzemiosło pisania
Cykl 7! sposobów na porywające lekcje języka polskiego
Nauczyciele języka polskiego klas 4 – 8Marta Siwak
08 lutego
Stargard
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do procesu pisania
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu
nauczyciele edukacji przedszkolnejMonika Zyga
15 lutego -
14 czerwca
Poznań
Akademia Trenerów EMPIRII – kurs trenerski dla kadr systemu oświatynauczyciele, dyrektorzy szkół, liderzy WDN, doradcy metodyczni, specjaliści szkolniAgnieszka Gajewska, Gabriela Helińska, Kamila Pępiak-Kowalska, Beata Rejmer
17 luty
Dąbrówka k/Poznania
Funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach
Przepisy prawa i praktyka stosowania
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kadra administracyjnaMarek Walaszek
18 lutego
Poznań
Narzędzia prawne dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową
Przepisy prawa i ich właściwe stosowanie w praktyce
dyrektorzy, wicedyrektorzyMarek Walaszek
19 lutego
Poznań
Pozytywna dyscyplina w praktyce
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele i wychowawcy, specjaliści szkolniMałgorzata Kaczyńska
20 lutego
Poznań
Działania profilaktyczne i interwencyjne w pracy z uczniem trudnym
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele, wychowawcy, specjaliści szkolniMałgorzata Kaczyńska
21 lutego
Poznań
Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym.
Możliwości wsparcia w szkole
nauczyciele, specjaliści szkolniMałgorzata Kaczyńska
25 Lutego
Koszalin
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (ASD)
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
pedagodzy, wychowawcy klas, nauczycieleMałgorzata Kaczyńska
27 lutego
Szczecin
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące dzieci do procesu pisania
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu
nauczyciele edukacji przedszkolnejMonika Zyga

 

Marzec 2020 r.

TERMINNAZWA SZKOLENIAADRESACIPROWADZĄCY
05 marca
Szczecin
Jak skutecznie zarządzać trudną klasą?
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele i wychowawcyMałgorzata Kaczyńska
06 marca
Koszalin
Wypadki w szkole, organizacja wycieczek, uczeń z chorobą przewlekłą, odpowiedzialność za czyny naruszające prawa lub dobro uczniadyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek oświatowychKatarzyna Zagata
09 marca
Koszalin
Autodestrukcyjne zachowania wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzyJoanna Flis
09 marca
Szczecin
Polityka kadrowa w placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznychdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek Walaszek
10 marca
Koszalin
Polityka kadrowa w placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznychdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek Walaszek
12 marca
Poznań
Polityka kadrowa w placówce oświatowej. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznychdyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek Walaszek
12 marca
Poznań
Praca z uczniem autystycznym i z zespołem Aspergera w nauczaniu włączającymnauczyciele, wychowawcy, pedagodzyJoanna Stachowiak
13 marca
Warszawa
OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NAUCZYCIELA
czyli jak postępować z roszczeniowymi rodzicami i trudnymi uczniami
kadra zarządzająca oraz kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowychKatarzyna Zagata
20 marca
Poznań
Wypadki w szkole, organizacja wycieczek, uczeń z chorobą przewlekłą, odpowiedzialność za czyny naruszające prawa lub dobro uczniadyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek oświatowychKatarzyna Zagata
24 marca
Koszalin
Jak skutecznie zarządzać trudną klasą?
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele i wychowawcyMałgorzata Kaczyńska
27 marca
Szczecin
Wypadki w szkole, organizacja wycieczek, uczeń z chorobą przewlekłą, odpowiedzialność za czyny naruszające prawa lub dobro uczniadyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy, pedagodzy szkół i placówek oświatowychKatarzyna Zagata
30 marca
Szczecin
Autodestrukcyjne zachowania wśród dzieci i młodzieży
Szkolenie realizowane w ramach cyklu 7! sposobów na sytuacje trudne w klasie
nauczyciele, wychowawcy klas, pedagodzyJoanna Flis
31 marca
Poznań
Związki zawodowe w szkole - Prawa i obowiązki dyrektora wobec związków zawodowych oraz zasady współpracy ze związkami zawodowymidyrektorzy szkół i placówek oświatowychMarek Walaszek