ABONAMENT SZKOLENIOWY'2022

na szkolenia otwarte i zamknięte

Ważność: od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Abonament szkoleniowy jest swego rodzaju "lokatą" w rozwój kompetencji nauczycieli, dyrektorów czy też innych pracowników szkoły.

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń Salonu Edukacyjnego EMPIRIA wykupując abonament szkoleniowy.

Oto informacje szczegółowe:

KORZYŚCI:

 1. Bezpłatne miejsca na szkoleniach otwartych – BONUSY
 2. Możliwość wykorzystania środków na wszystkie szkolenia i konsultacje dostępne
  w ramach działalności Salonu Edukacyjnego EMPIRIA
 3. Elastyczny harmonogram płatności
 4. Zindywidualizowane szkolenia zamknięte, dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły/placówki oświatowej
 5. Pierwszeństwo w dostępie do szkoleń/konsultacji prowadzonych przez najlepszych specjalistów
 6. Sprawna i rzetelna realizacja programu doskonalenia nauczycieli

JAK DZIAŁA ABONAMENT?

 1. Wartość abonamentu wynosi minimum 3 000 zł
 2. Żeby wykupić abonament, należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.empiria.edu.pl zakładka ZGŁOSZENIA – ABONAMENT SZKOLENIOWY
 3.  Po wysłaniu formularza zamówienia, zgodnie z zadeklarowanym harmonogramem płatności będą wystawiane faktury
 4. Faktury wystawiane są zgodnie z aktualnym cennikiem szkoleń/konsultacji dostępnym na stronie www.empiria.edu.pl
 5. Zadeklarowaną wartość abonamentu można wykorzystywać na szkoleniach otwartych i/lub zamkniętych, online i/lub stacjonarnych oraz na konsultacjach
 6. Kiedy zadeklarowana wartość abonamentu zostanie wykorzystana, można dokupić kolejny abonament.
 1. BONUSY
 • Bonusy dotyczą szkoleń otwartych online o wartości do 190 zł.
 • Termin wykorzystania bonusów upływa w dniu zakończenia ważności abonamentu
 • W zależności od wartości wykupionego abonamentu przysługują MIEJSCA BEZPŁATNE, tzw. BONUSY. Poniżej informacja szczegółowa.

WARTOŚĆ ABONAMENTU

BONUS

od 3001 - 4000 zł brutto

3 miejsca

od 4001 - 5000 zł brutto

4 miejsca

od 5001 - 6000 zł brutto

5 miejsc

od 6001 zł – 9000 zł brutto

9 miejsc

Powyżej 9000 zł brutto

Specjalna oferta

Załączniki do oferty:

Załącznik nr 1 – cennik szkoleń obowiązujący od 1.09.2021 do 31.08.2022 r.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Szczegółowe informacje na temat oferty – Gabriela Helińska - dyrektor ODN,
tel. 693 543 256