Szkolenia otwarte kompetencji prawno-organizacyjnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
Odpowiedzialność karna nauczyciela i dyrektora. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela i dyrektora szkoły.
Sposoby i warunki ograniczenia bądź wyłączenia odpowiedzialności prawnej nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej.