Szkolenia otwarte w województwie wielkopolskim


 

3D kursy praktycznych umiejętności w pracy nauczyciela7! cykle szkoleniowe - silnia na bezsilność

 


 

KURSY PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI

 

3D Kursy praktycznych umiejętności w pracy nauczyciela

Proces szkoleniowy odbywa się równolegle w 3 WYMIARACH:

Proces szkoleniowy ODN

Proces szkoleniowy odbywa się w 3 ETAPACH:

Organizacja kursów Salonie Edukacyjnym EMPIRIA

NAUCZYCIEL NA STARCIE - Kurs dla nauczycieli stażystów i kontraktowychAKADEMIA COACHINGU I MENTORINGU EDUKACYJNEGOAKADEMIA TRENERÓW EMPIRII - Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty

 


 

CYKLE SZKOLENIOWE

 


 

7! CYKLE SZKOLENIOWE

Każdy cykl składa się z siedmiu ułożonych w logiczną całość szkoleń/warsztatów dedykowanych określonej grupie adresatów i rozwijających konkretne kompetencje zawodowe. Żeby oddać precyzyjnie nasz sposób myślenia o wartości proponowanych cyklów i wchodzących w ich skład szkoleń, postanowiliśmy posłużyć się pojęciem matematycznym SILNIA (!).

Każdy cykl to 7! sposobów na rozwiązanie jakiegoś problemu,
innymi słowy:

SILNIA na BEZSILNOŚĆ

Tematy składowe cyklów mogą być traktowane również jako niezależne od siebie szkolenia.
Proponujemy Państwu następujące cykle szkoleniowe:

7! posobów na skuteczne zarządzanie w szkole7! sposobów na sytuacje trudne w klasie  7! sposobów na innowacyjną edukację czesnoszkolną  7! sposobów na porywające lekcje języka polskiego

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: