cykl szkoleń DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w województwie wielkopolskim

Szkoła na początkowym etapie edukacji powinna być postrzegana jako miejsce do nauki poprzez zabawę. Takie miejsce, które rozwijaja oprócz umiejętności wynikających z podstawy programowej także kompetencje przyszłości pozwalające uczniom sprostać wyzwaniom jutra. Innowacyjny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien więc podczas zajęć dostarczać atrakcyjnych dla ucznia bodźców, które adekwatnie do rozwoju dziecka, aktywizować będą odpowiednie struktury mózgowe i przygotują go do dorosłego życia. 7! sposobów na innowacyjną edukację wczesnoszkolną to pakiet praktycznych warsztatów podczas których zastanawiać się będziemy kim jest "Cyfrowy tubylec" i jaki wpływ ma na niego często spotykany "pruski system edukacji"? Jak w atrakcyjny sposób przygotować zajęcia i połączyć współczesnego ucznia z tradycyjną szkołą? Zaproponujemy szereg sprawdzonych aktywności, metod, gier, zabaw, aplikacji i programów, które pokazują, jak w ciekawy sposób rozwijać u ucznia umiejętności polonistyczne, matematyczne, muzyczne, artystyczne, programistyczne, informatyczne, a także kompetencje przyszłości.

7! sposobów na innowacyjną edukację wczesnoszkolną

Temat 1 – INNOWACYJNE TRIKI NA REALIZACJE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI

Matematyczne stacyjkowo – gry i z zabawy matematyczne z kartami, dominem i kostkami. Matematyczny Kreator – konstruowanie gier planszowych. Mały architekt – zabawy geometryczne z użyciem materiałów ogólnodostępnych. Gry i zabawy matematyczne kształtujące umiejętności praktyczne.
Kiermasz pomysłów, czyli tworzenie matematycznych pomocy dydaktycznych.

Temat 2 – GRY I ZABAWY W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Aktywne metody wspierające naukę pisania, czytania, ortografii i gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej. Komponowanie scenariusza zajęć z zakresu edukacji polonistycznej wykorzystaniem gier i zabaw. Zabawy utrwalające zagadnienia gramatyczne i ortograficzne, np. Czółko, Wywiad, Królestwo Liter, Detektyw i Escape Room. Każdy może być poetą – sposoby na poezję w edukacji wczesnoszkolnej.

Temat 3 – JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Gry i zabawy wspierające przyswajanie języka obcego. Łagodne przejście od zabawy do rozwijania umiejętności kluczowych takich jak: uczenie się, współpraca i samoocena przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji językowych. Wykorzystanie flash cards na lekcji – praktyczne rozwiązania. Storytelling& drama. Literatura dziecięca na lekcji języka angielskiego. Bank gier i zabaw doskonalących umiejętności czytania i pisania. Zostań reżyserem czyli animacja w edukacji językowej.

Temat 4 – EKOLOGICZNE LABORATORIUM – DOŚWIADCZENIA I
EKSPERYMENTY PRZYRODNICZE

Eksperymenty przyrodnicze nie wymagające czasu i skomplikowanych narzędzi. Kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Tworzenie różnego rodzaju mas i cieczy oraz mieszanek służących do zabawy i nauki. Wykorzystanie ogólnodostępnych materiałów do doświadczeń z zakresu nauk przyrodniczych. Nowe technologie w rozwijaniu kompetencji przyrodniczych. Rozwijanie postawy proekologicznej.

Temat 5 – PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Jak wprowadzić dzieci w świat programowania bez komputera? Wprowadzenie do programowania unplugged. Skąd się wziął pomysł programowania unplugged, czyli od Piageta i Paperta po współczesne trendy edukacji informatycznej dzieci.Narzędzia i przedmioty stosowane w nauce programowania dziecięcego: maty, kubeczki, dary Froebla, proste roboty. Programowanie w sali i na podwórku – pomysły na nietuzinkowe zajęcia z dziećmi.

Temat 6 – TWÓRCZE I AKTYWNE LEKCJE MUZYKI W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Klasowe laboratorium muzyczne – eksperymenty i doświadczenia na edukacji muzycznej. "Co nam w duszy gra…" – wykorzystanie metod aktywizujących na edukacji muzycznej. Muzyczne szmery i inne bajery – dziecięce improwizacje na lekcjach muzyki. Wierszodźwięki – zabawy z umuzycznioną mową i wierszami dla dzieci, tworzenie opowieści dźwiękowych. Dziecięca (nie) poważna fantazja muzyczna – muzyka klasyczna w edukacji wczesnoszkolnej. Muzyczne kodowanie. Baza instrumentalnych inspiracji – tworzenie instrumentów i muzycznych pomocy dydaktycznych z materiałów ogólnodostępnych.

Temat 7 - TIK W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Co siedzi w sieci? Przydatne zasoby online oraz propozycje ich praktycznego zastosowania. Rozszerzamy rzeczywistość – kody QR w edukacji wczesnoszkolnej. Jak sprawić, by tablica była interaktywna? – tworzenie gier i ćwiczeń. Kreatywnie w sieci – awatary, prezentacje, chmury wyrazowe, książka on-line. Awatarkowa klasa – pora na ClassDojo. Nasze inspiracje – baza edukacyjnych stron i portali w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: