AKADEMIA COACHINGU
I MENTORINGU EDUKACYJNEGO

Dlaczego podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie coachingu i mentoringu edukacyjnego ma sens? Oto fakty:

 • Najczęściej pojawiające się problemy w szkole dotyczą:
  1. motywacji uczniów do nauki, nauczycieli do nauczania,
  2. relacji na linii nauczyciel-uczeń, nauczycielrodzic, uczeń-uczeń,
  3. odpowiedzialności ucznia za własny rozwój.
 • W szkole główny nacisk kładzie się na rozwój intelektualny uczniów.
 • W dobie komunikacji wirtualnej zaniedbane są kompetencje interpersonalne i intrapersonalne.
 • Większość nauczycieli nie uczyła się w czasie studiów, jak rozwijać kompetencje interpersonalne i intrapersonalne u uczniów.
 • W wielu szkołach zwiększa się absencja uczniów.
 • U nauczycieli z coraz młodszym stażem pracy pojawiają się syndromy wypalenia zawodowego.

Jednym zdaniem, obecny system edukacyjny niewystarczająco dobrze rozwija tzw. kompetencje miękkie.

ZAPRASZAMY
do udziału w Akademii Coachingu
i Mentoringu Edukacyjnego!

Informacje organizacyjne

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
Czas trwania: 100 godz. dydaktycznych: 48 godz. sesji szkoleniowo-warsztatowych, 24 godz. praktyki, 12 godz. superwizji grupowej, 16 godz. mentoringu
Harmonogram spotkań: sesje szkoleniowe i warsztatowe odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela). Praktyka odbywa się indywidualnie po realizacji części szkoleniowej. Superwizja grupowa odbywa się po realizacji praktyki.
Egzamin – ostatni weekendowy zjazd kursu.
Liczba uczestników – 16 osób
Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl w zakładce ZGŁOSZENIA
Cena: 2690 zł brutto (obejmuje: szkolenia, warsztaty, superwizję grupową, e-materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy)

Prowadzące:
Beata Burkat – trener, Master Coach ICI, psychoterapeuta Elżbieta Stelmach – trener, coach, doradca zawodowy, certyfikowany trener i partner FRIS oraz Praktyk Analizy Transakcyjnej
Kamila Pępiak-Kowalska – trener, coach ICF, MCC ICF (Master Mentor Coach ICF),pedagog, behawiorysta

PROGRAM

MODUŁ 1. KOMUNIKACJA W COACHINGU I MENTORINGU EDUKACYJNYM

(16 godz. dyd. warsztatów/szkoleń, 8 godz. dyd. praktyki, 4 godz. dyd. superwizji)

1. Coaching i mentoring – formy wsparcia w edukacji:
• Kluczowe kompetencje coacha
• Coaching/mentoring a inne formy wsparcia
• Postawa coacha (5 zasad Ericsona)
2. Model coachingu wielopoziomowego R. Dilts'a
3. Komunikacja coachingowa:
• komunikacja niewerbalna – RAPPORT – dopasowanie i prowadzenie, neurony lustrzane
• komunikacja werbalna – różnice poznawcze
• informacja zwrotna coachingowa jako kluczowa umiejętność coacha
4. Pytania coachingowe. Model rozmowy coachingowej – T- GROW

MODUŁ 2. COACHING I MENTORING W BUDOWANIU ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIA ZA WŁASNY ROZWÓJ

(16 godz. dyd. warsztatów/szkoleń, 8 godz. dyd. praktyki, 4 godz. dyd. superwizji)

1. Kim jestem? Moje zasoby i talenty – odkrywanie mocnych stron
2. Co jest dla mnie ważne? Moje wartości
3. Do czego zmierzam? Wyznaczanie celów krótkoterminowych i długoterminowych:
• myślenie pozytywne (na cel) i negatywne (na problem)
• arkusz określania celu
• droga do celu Dilts'a
4. Zarządzanie emocjami

MODUŁ 3. COACHING I MENTORING W BUDOWANIU RELACJI Z RODZICAMI

(16 godz. dyd. warsztatów/szkoleń, 8 godz. dyd. praktyki, 4 godz. dyd. superwizji)

1. Przekonania, myśli, ekspresja, słowa – sztuka komunikowania się w oparciu o model Analizy Transakcyjnej (stany Ja i rodzaje transakcji)
2. Ekonomia znaków rozpoznania – jak zaspokajane są nasze potrzeby, jak możemy kształtować konstruktywne relacje w rodzinie
3. Skrypt, czyli kształtowanie życiowych scenariuszy i ich zmiany
4. Gry psychologiczne, gry władzy w rodzinie

MODUŁ 4. Egzamin

– przeprowadzenie 20-minutowej mini sesji coachingowej lub zajęć z wykorzystaniem metod coachingowych.
Informacja zwrotna.

Podczas zajęć wykorzystywane są zróżnicowane metody pracy – praca indywidualna, praca w grupach, metody multimedialne, praca z arkuszami, kartami coachingowymi, metaforą. Zajęcia koncentrują się na ćwiczeniach wykonywanych przez uczestników. Omawiane metody i narzędzia są sprawdzane przez uczestników warsztatów – prowadzą oni mini sesje coachingowe. Każde ćwiczenie kończy się refleksją własną i odnalezieniem kontekstu, w którym może zostać zastosowane.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: