AKADEMIA TRENERÓW EMPIRII
Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty

Kurs trenerski dla kadr systemu oświaty jest naszym pomysłem na podniesienie jakości szkoleń skierowanych do szkół i placówek oświatowych.
Dzięki tej formie doskonalenia chcemy tworzyć możliwości do rozwoju i czerpania satysfakcji osobom pracującym w szkole. Podczas kursu dzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie sztuki trenerskiej.
Uczestnicy Akademii Trenerów EMPIRII przechodzą specjalistyczny trening z prowadzenia szkoleń i indywidualnych form wsparcia tj. coaching, mentoring i superwizja oraz uczą się przeprowadzać diagnozę potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli, planować, realizować i ewaluować efekty pracy własnej i szkoły.
Co wyróżnia Akademię Trenerów EMPIRII wśród innych kursów trenerskich?
1. Po pierwsze – kurs nie jest dla wszystkich! Tylko osoby z doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych mogą uczestniczyć w kursie.
2. Po drugie – nie musimy startować od podstaw metodycznych w zakresie nauczania! Każdy, kto pracował w szkole/placówce oświatowej jako nauczyciel ma już bazę wiedzy i umiejętności w prowadzeniu procesu edukacyjnego.
3. Po trzecie – program kursu nawiązuje do kształtowania kluczowych kompetencji nauczyciela.

Kurs uwieńczony jest certyfikatem trenerskim, który otwiera możliwość współpracy z firmami szkoleniowymi oraz startowania w przetargach i konkursach, w których jest on wymagany.

ZAPRASZAMY!

Informacje organizacyjne

Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, doradcy metodyczni, osoby z doświadczeniem pracy w placówkach oświatowych
Czas trwania: 126 godz. dydaktycznych
Harmonogram spotkań: sesje szkoleniowe i warsztatowe odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela) Praktyka odbywa się indywidualnie po realizacji części szkoleniowej.
Egzamin – ostatni weekendowy zjazd kursu
Liczba uczestników - 16 osób
Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl w zakładce ZGŁOSZENIA
Cena: 3690 zł brutto (obejmuje: szkolenia, warsztaty, superwizję grupową, e-materiały szkoleniowe, egzamin, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy)

PROGRAM KURSU

MODUŁY SZKOLENIOWE I WARSZTATOWE:

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli.
2. Konstruowanie programu doskonalenia dla szkoły.
3. Opracowanie efektywnego szkolenia.
4. Narzędziownia trenera – skuteczne i innowacyjne metody pracy z grupą.
5. Psychologia uczenia się dorosłych.
6. Indywidualne wsparcie w pracy trenera: coaching, mentoring, superwizja.
7. Analiza transakcyjna w pracy trenera.
8. Zarządzanie procesem grupowym. Sytuacje trudne w pracy z grupą.
9. Autoprezentacja trenera.
10. Trening umiejętności trenerskich – prezentacja etiud szkoleniowych. Informacja zwrotna.

Prowadzące:
Beata Dobińska – psycholog, trener, wykładowca akademicki, specjalista w zakresie psychologii klinicznej i psychologii pracy, terapeutka behawioralno-poznawcza
Agnieszka Gajewska – trener, coach ACC ICF, wykładowca akademicki
Gabriela Helińska – trener i coach ACC ICF, nauczyciel, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i prezes Salonu Edukacyjnego EMPIRIA Sp. z o. o.
Kamila Pępiak-Kowalska – trener, coach ICF, MCC ICF (Master Mentor Coach ICF),pedagog, behawiorysta

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: