NAUCZYCIEL NA STARCIE
Kurs dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

"Istnieje różnica między znajomością drogi a podążaniem nią"
Morfeusz, bohater filmu Matrix

nauczyciel na starcie

Jesteś nauczycielem, który wybrał ten zawód z myślą, że będzie pomagał dzieciom w ich rozwoju.
Jesteś dyrektorem, który zatrudnia młodego nauczyciela z wielką nadzieją, że będzie to pełen energii i pomysłów człowiek, który z pasją będzie uczył dzieci.

Jaka jest rzeczywistość?
Obecnie średni wiek nauczyciela to 42 lata.
Z badania OECD wynika, że jeszcze dziesięć lat temu 6,1 proc. polskich uczniów w wieku 15 lat widziało się w roli nauczyciela w dorosłym życiu. Teraz takie plany zawodowe snuje zaledwie 2,4 proc. z nich. To jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD.

Problem z dobrze przygotowanymi nauczycielami, rozpoczynającymi swoją karierę w szkole, dotyczy co najmniej dwóch stron: pracodawcy i pracownika.
Dyrektorzy narzekają na niskie kompetencje początkujących nauczycieli, początkujący nauczyciele frustrują się brakiem skuteczności swoich działań.
A efektem takiego stanu jest rezygnacja z pracy w tym zawodzie lub wczesne wypalenie zawodowe.
Jak rozpocząć pracę w zawodzie nauczyciela, żeby chcieć nim być przez wiele lat.

ZAPRASZAMY
na kurs praktycznych umiejętności pracy w szkole.

 

Informacje organizacyjne

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy
Czas trwania: 60 godz. dyd. (obejmuje: 36 godz. szkolenia, 12 godzin praktyki, 12 godzin superwizji)
Harmonogram spotkań: dostępny na stronie www.empiria.edu.pl
Liczba uczestników – 16 osób
Zgłoszenia: www.empiria.edu.pl w zakładce ZGŁOSZENIA
Cena: 1690 zł brutto (obejmuje: szkolenia, warsztaty, superwizję grupową, e-materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, serwis kawowy)
Prowadzące:
Magdalena Ewa Krociak – nauczyciel, pasjonat nowoczesnej edukacji
Anna Pupka – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły
Marietta Śliwa – nauczyciel, wieloletni dyrektor szkoły

Program kursu

MODUŁ 1. KOMPETENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZYCIELA

– 24 godz. dyd. (12 godz. dyd. szkolenia, 6 godz. dyd. praktyki, 6 godz. dyd. superwizji)

Tematyka:
1. Aktywne i kreatywne metody nauczania
2. Jak pomóc uczniowi w uczeniu się
3. Ocenianie kształtujące
4. Sposoby na motywowanie uczniów. Informacja zwrotna

MODUŁ 2. KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELA

– 24 godz. dyd. (12 godz. dyd. szkolenia, 6 godz. dyd. praktyki, 6 godz. dyd. superwizji)

Tematyka:
1. Sposoby na integrowanie zespołu klasowego. Wartości i zasady. Jak je ustalać? Jak ich przestrzegać? Unikanie etykietowania. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
2. Radzenie sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości
3. Dyscyplina w klasie. Jak postawić granice i jak reagować w sytuacji jej przekraczania?
4. Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne. Zebrania z rodzicami

MODUŁ 3. KOMPETENCJE PRAWNO-ORGANIZACYJNE

– 12 godz. dyd.
1. Odpowiedzialność prawna nauczyciela
2. Awans zawodowy; ocena pracy nauczyciela
3. Dokumentacja nauczyciela
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: