cykl szkoleń DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

To nauczyciel w przedszkolu wprowadza dziecko w system edukacji. Pokazuje, jak mogą wyglądać wspólne zajęcia, jak się bawić, uczyć, jak współpracować. Co można, a czego nie powinno się robić. Dla dziecka jest to zupełnie nowy świat, który może być niezwykle ciekawy, ale może również być nudny. W efekcie u "malucha" powoli kształtuje się emocjonalny stosunek do edukacji i pojawiają się pierwsze przekonania: lubię/nie lubię chodzić do przedszkola. Dlatego tak bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie przez nauczyciela ciekawych zajęć. 7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu to pakiet praktycznych inspiracji i różnorodność sprawdzonych metod, gier, zabaw, które pokazują, jak w ciekawy sposób rozwijać u dziecka kreatywność, logiczne myślenie, umiejętności artystyczne, pobudzać ciekawość, przygotowywać do nauki pisania i czytania.

7! sposobów na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu

Temat 1 – ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA MATEMATYCZNE PRZEDSZKOLAKÓW

Jak postępować, aby dzieci więcej wiedziały, umiały i lubiły matematykę? Organizacja twórczych i atrakcyjnych zabaw matematycznych Zabawy rozwijające uzdolnienia matematyczne przedszkolaków.
Wykorzystane dostępnych materiałów do samodzielnego tworzenia pomocy rozwojowych dla dzieci. Zabawy w programowanie na dywanie.

Temat 2 – ZABAWA W CZYTANIE W PRACY Z MAŁYMI DZIEĆMI
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Alternatywne metody wspierające proces czytania w wieku przedszkolnym. Etapy wprowadzania nauki czytania poprzez zabawę w pracy z dziećmi najmłodszymi. Gry i zabawy wspierające czytanie – przykłady. Trudności dzieci w nabywaniu umiejętności czytelniczych.

Temat 3 – JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ MOWY, SŁUCHU ORAZ MOTORYKI
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – METODA LOGORYTMIKI

Elementy metod C. Orffa, Z. Kodalya, ortofoniczno-muzycznej metody Jadwigi Ewy Nowak, Mobilnej Rekreacji Muzycznej Macieja Kieryła. Elementy rytmiki E. J. Dalcroze'a. Elementy muzykoterapii.
Elementy gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana. Elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss. Elementy pedagogiki zabawy. Muzyczne kodowanie i programowanie.
Ćwiczenia głosowe; ćwiczenia artykulacyjne; ćwiczenia ruchowe; ćwiczenia słuchowe; ćwiczenia dynamiczne i agogiczne; ćwiczenia oddechowo-emisyjne; ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia kształcące inwencję twórczą.

Temat 4 – ĆWICZENIA I ZABAWY PRZYGOTOWUJĄCE DZIECI
DO PROCESU PISANIA

Rola ruchu w procesie uczenia się. Rytm i sekwencje ruchowe w usprawnianiu ręki. Ćwiczenia i zabawy z zakresu dużej motoryki. Ćwiczenia i zabawy usprawniające małą motorykę. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania. Wykorzystanie nietypowych przedmiotów w usprawnianiu mikroruchów. Ćwiczenia i zabawy: kropki, owale, kreski, fale, spirale, jodełki, zygzaki, punkt i linia.
Tworzenie dużych prac plastycznych przy wykorzystaniu różnorodnych technik.

Temat 5 – TWÓRCZE PRACE RĘCZNE

Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów. Prace techniczno-plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prace konstrukcyjne z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Swobodna ekspresja i twórczość dziecka. Wykorzystanie innych środków przekazu sztuki do wyrażania własnych uczuć i myśli.

Temat 6 – LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKA, CZYLI PRAKTYCZNE
I MAGICZNE INSPIRACJE PRZEDSZKOLNE

Wykorzystanie materiałów ogólnodostępnych w eksperymentach i doświadczeniach z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, nauk przyrodniczych, fizyki i matematyki. Ćwiczenia praktyczne, pokaz z objaśnieniem (wyjaśnieniem). Pokaz z instruktażem. Ćwiczenia przedmiotowe. Ćwiczenia laboratoryjne.
Ćwiczenia produkcyjne (wytwórcze). Planowanie i organizowanie zajęć opartych na eksperymentach, doświadczeniach i obserwacji.

Temat 7 – STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE

Planowanie i przygotowywanie zabaw do realizacji na przedszkolnym placu zabaw, w pobliskim parku, lesie czy na wycieczce. Ustalanie obowiązujących zasad zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa.
Wykorzystanie w zabawie prostych pomocy, łatwych do przygotowania wspólnie z dziećmi oraz naturalnych elementów przestrzeni. Pomysły na zabawy nie tylko ruchowe do przeprowadzenia w terenie.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: