cykl szkoleń DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI w klasach 4-8

Dobrze prowadzone lekcje matematyki mają nie tylko odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych, ale przyczyniają się do rozwoju wielu ważnych kompetencji ucznia. Celem cyklu "7! sposobów na efektywne nauczanie matematyki" jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje w zakresie skutecznego i efektywnego nauczania matematyki w atrakcyjny i przyjazny dla ucznia sposób. Każde ze szkoleń to paleta różnorodnych i sprawdzonych metod, które pomagają nauczycielom realizować podstawę programową w nieszablonowy sposób. Cykl dedykowany jest zarówno nauczycielom z mniejszym doświadczeniem, jak i tym, którzy chcieliby coś zmienić w swoim nauczaniu w celu poprawy efektywności nauczania i wzrostu zaangażowania uczniów na lekcji.

7! sposobów na efektywne nauczanie matematyki

Temat 1 – UCZYMY RACHUNKÓW

Pochodzenie liczb naturalnych i odpowiedź na pytanie skąd się wzięło zero i czy jest ono potrzebne.
Pojęcie cyfry i liczby. Metody wprowadzania układu dziesiątkowego i rzymskiego oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie - czy rzymski system zapisywania liczb jest nam nadal potrzebny? Oś liczbowa w otaczającym nas świecie. Pieniądze jako środek dydaktyczny na lekcjach matematyki. Różnorodne ćwiczenia praktyczne oraz aktywne metody pracy, które można natychmiast wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Temat 2 – UCZYMY UŁAMKÓW

Kształtowanie pojęcia i istoty ułamka. Praktyczne sposoby tłumaczenia działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Zabawy i ćwiczenia mające na celu odkrywanie własności ułamków. Wizualizacja pojęć matematycznych. Znaczenie popełnianych przez uczniów błędów matematycznych. Wycieczka w wirtualny świat zakupów – ułamki zwykłe i dziesiętne, procenty, a wraz z nimi podwyżki i obniżki.

Temat 3 – FIGURY PŁASKIE I ICH WŁAŚCIWOŚCI

Abstrakcyjny świat geometrii w oczach ucznia. Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Praktyczne metody wprowadzania pojęcia długości oraz pola. Jednostki długości i pola. Znaczenie uczniowskich eksperymentów i formułowania wniosków. Własności trójkątów oraz czworokątów w kontekście analizy ich wysokości, boków oraz przekątnych. Figura doskonała oraz jej własności. Zabawy figurami i kątami.
Metody wprowadzania pojęcia symetrii. Związek geometrii z arytmetyką.

Temat 4 – POMAGAMY ZROZUMIEĆ ALGEBRĘ

Czy oznaczenia literowe są niezbędne w matematyce i w jakim celu są one używane? Jak łagodnie przejść z liczb do liter? Matematyczny pożytek z liter. Skuteczne narzędzia w uzasadnianiu własności matematycznych. Minusy w wyrażeniach algebraicznych. Trzy znaczenia znaku minus. Liczba przeciwna do sumy i różnicy. Różne modele związków liczbowych. Od wyrażeń arytmetycznych do algebraicznych.
Nawiasy w wyrażeniach algebraicznych. Od tekstu do wyrażenia algebraicznego – układamy równania. Przykłady równań z geometrii. Co to jest rozwiązanie równania? Metody rozwiązywania zadań tekstowych. Metody wprowadzania równań.

Temat 5 – UCZYMY DZIAŁAŃ NA LICZBACH DODATNICH I UJEMNYCH.
POTĘGI I PIERWIASTKI

Plusy i minusy w życiu i w matematyce. Trudna historia liczb ujemnych. Przejażdżki windą i dokonywanie pomiaru temperatury na dwóch krańcach świata. Zastosowanie matematyki finansowej. Praktyczne odkrywanie własności liczb i działań na liczbach ujemnych. Czy znajomość zasad jeżdżenia windą i pomiaru temperatury pomaga w zrozumieniu potęg i pierwiastków? Jak stosować nowe techniki nauczania, które pomagają zrozumieć działań na potęgach i pierwiastkach. Zastosowanie praktycznych przykładów, które zapobiegają popełnianiu przez uczniów najbardziej popularnych błędów.

Temat 6 – FIGURY PRZESTRZENNE

Figury płaskie i przestrzenne – zabawy matematyczne skłaniające ucznia do refleksji i wyciągania wniosków. Metody wprowadzania ważnych pojęć związanych z figurami przestrzennymi. Doskonalenie orientacji przestrzennej uczniów. Właściwości graniastosłupów, ostrosłupów oraz figur obrotowych.
Figury przestrzenne w świecie ucznia. Znaczenie uczniowskich eksperymentów w obliczaniu pola powierzchni i objętości. Podstawy obsługi aplikacji GeoGebra 3D i wykorzystanie jej na lekcjach matematyki.

Temat 7 – JAK ROZBUDZIĆ W UCZNIACH MIŁOŚĆ DO MATEMATYKI.
Zastosowanie matematyki w życiu codziennym.

Matematyczne wycieczki w głąb umysłu i odkrywanie tajemnic Królowej Nauk. Matematyka formą zabawy i uczniowskich fascynacji. Związek matematyki m.in. z muzyką, sportem, sztuką, psychologią oraz sposobem postrzegania świata. Uczniowskie projekty. Escape room na zajęciach matematyki.
Uczniowie twórcami gier. Krótki przegląd mapy matematyki oraz najważniejszych wynalazków i realnego zastosowania matematyki w życiu codziennym.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: