cykl szkoleń DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Szkoła na początkowym etapie edukacji powinna być postrzegana jako miejsce do nauki poprzez zabawę. Takie miejsce, które rozwijaja oprócz umiejętności wynikających z podstawy programowej także kompetencje przyszłości pozwalające uczniom sprostać wyzwaniom jutra. Innowacyjny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien więc podczas zajęć dostarczać atrakcyjnych dla ucznia bodźców, które adekwatnie do rozwoju dziecka, aktywizować będą odpowiednie struktury mózgowe i przygotują go do dorosłego życia. 7! sposobów na innowacyjną edukację wczesnoszkolną to pakiet praktycznych warsztatów podczas których zastanawiać się będziemy kim jest "Cyfrowy tubylec" i jaki wpływ ma na niego często spotykany "pruski system edukacji"? Jak w atrakcyjny sposób przygotować zajęcia i połączyć współczesnego ucznia z tradycyjną szkołą? Zaproponujemy szereg sprawdzonych aktywności, metod, gier, zabaw, aplikacji i programów, które pokazują, jak w ciekawy sposób rozwijać u ucznia umiejętności polonistyczne, matematyczne, muzyczne, artystyczne, programistyczne, informatyczne, a także kompetencje przyszłości.

7! sposobów na innowacyjną edukację wczesnoszkolną

Temat 1 – INNOWACYJNE TRIKI NA REALIZACJE PODSTAWY
PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI

Matematyczne stacyjkowo – gry i z zabawy matematyczne z kartami, dominem i kostkami. Matematyczny Kreator – konstruowanie gier planszowych. Mały architekt – zabawy geometryczne z użyciem materiałów ogólnodostępnych. Gry i zabawy matematyczne kształtujące umiejętności praktyczne.
Kiermasz pomysłów, czyli tworzenie matematycznych pomocy dydaktycznych.

Temat 2 – GRY I ZABAWY W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Aktywne metody wspierające naukę pisania, czytania, ortografii i gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej. Komponowanie scenariusza zajęć z zakresu edukacji polonistycznej wykorzystaniem gier i zabaw. Zabawy utrwalające zagadnienia gramatyczne i ortograficzne, np. Czółko, Wywiad, Królestwo Liter, Detektyw i Escape Room. Każdy może być poetą – sposoby na poezję w edukacji wczesnoszkolnej.

Temat 3 – TWÓRCZE I AKTYWNE LEKCJE MUZYKI W EDUKACJI
WCZESNOSZKOLNEJ

Klasowe laboratorium muzyczne – eksperymenty i doświadczenia na edukacji muzycznej. "Co nam w duszy gra…" – wykorzystanie metod aktywizujących na edukacji muzycznej. Muzyczne szmery i inne bajery – dziecięce improwizacje na lekcjach muzyki. Wierszodźwięki – zabawy z umuzycznioną mową i wierszami dla dzieci, tworzenie opowieści dźwiękowych. Dziecięca (nie) poważna fantazja muzyczna – muzyka klasyczna w edukacji wczesnoszkolnej. Muzyczne kodowanie. Baza instrumentalnych inspiracji – tworzenie instrumentów i muzycznych pomocy dydaktycznych z materiałów ogólnodostępnych.

Temat 4 – TIK W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rozszerzamy rzeczywistość – kody QR w edukacji wczesnoszkolnej. Jak sprawić, by tablica była interaktywna? – tworzenie gier i ćwiczeń. Kreatywnie w sieci - awatary, prezentacje, chmury wyrazowe, książka on-line. Awatarkowa klasa – pora na ClassDojo. Nasze inspiracje – baza edukacyjnych stron i portali w edukacji wczesnoszkolnej.

Temat 5 – HOKUS - POKUS, CZYLI DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY
W EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Eksperymenty przyrodnicze nie wymagające czasu i skomplikowanych narzędzi. Substancje z kuchni i łazienki do wykorzystania w edukacji przyrodniczej. Narzędzia krytycznego myślenia. Kształcenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Masy i ciecze oraz mieszanki służące do zabawy i nauki. Czy Kopernik miał rację? – zabawy wprowadzające wiedzę z astronomii.

Temat 6 – KODOWANIE I PROGRAMOWANIE NIE TYLKO NA DYWANIE
– CZYLI JAK UCZYĆ PROGRAMOWANIA ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

Wstęp do programowania, czyli gry i zabawy offline rozwijające logiczne myślenie i kreatywność. Aplikacje tabletowe, portale i platformy internetowe, programy komputerowe do nauki kodowania i programowania.
Nowe możliwości Scratch 3.0, "Nie taki robot straszny" czyli programowanie robotów, prezentacja możliwości i sposobów programowania dostępnych na rynku narzędzi: Ozobota, Blue-Bota, Dasha & Dota, Codey Rocky , Scottie Go! (inne w zależności od potrzeb).

Temat 7 – MAŁY ARTYSTA–GRAFIK, CZYLI OD PROSTEGO RYSUNKU DO
TRÓJWYMIAROWYCH MODELI: TUX PAINT, PAINT I PAINT 3D

Nowoczesne techniki plastyczne wykorzystywane w edukacji wczesnoszkolnej. Modele i kartki 3d z recyklingu, kreatywne zajęcia z samodzielnie przygotowaną m.in: masą balonową, rosnącymi farbami, "glutkami", piankoliną, sztucznym śniegiem, masą porcelanową. Prezentacja możliwości programów graficznych: TuxPaint, Paint i Paint 3D.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: