cykl szkoleń DLA WYCHOWAWCÓW I PEDAGOGÓW

Kilka zdań, które można usłyszeć w gronie nauczycieli: "To najgorsza klasa w szkole! Z nich nic nie będzie! Praca z nimi to strata czasu", "Jaki wychowawca – taka klasa".
Jakie nastawienie do pracy wywołują u Ciebie takie słowa? Jak bardzo motywują do poszukiwania rozwiązań? No właśnie. Sami sobie podcinamy skrzydła! A gdyby powiedzieć: "Mam wymagającą (zamiast: "trudną") klasę", "Mam wyzwanie, bo uczeń z mojej klasy ma problem z..."
Oto cykl warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze. Przećwiczymy sposoby, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych czyli nowych, jak reagować na nieprzewidywalną agresję, a jeszcze lepiej jak przeciwdziałać agresji. Jakie są sposoby na kontakt z dzieckiem, które nie widzi sensu...? Jak pomagać rodzicom i czerpać od nich inspiracje do skutecznych działań wychowawczych?
Zadbasz też o siebie dowiadując się, jak pracować nad własną odpornością psychiczną i nie dać się pokonać frustracji?
Jednym zdaniem cykl szkoleń o tym, jak budować atmosferę w klasie, gdzie każdy czuje się dobrze.

7! sposobów na sytuacje trudne w klasie

Temat 1 – POZYTYWNA DYSCYPLINA. Skuteczne sposoby
na dobry klimat klasowy.

Przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie. Co pomaga, a co utrudnia utrzymanie dyscypliny.
Podstawowe zasady pozytywnej dyscypliny. Wykorzystanie wybranych sposobów wprowadzania i utrzymania przez nauczyciela dyscypliny w klasie w kontekście pozytywnej dyscypliny. Warunki skutecznego stosowania reguł i konsekwencji. Stosowanie komunikatów wspierających. Tworzenie warunków do rozwoju pozytywnego klimatu w klasie. Wzmocnienie i nagrody a motywacja uczniów do respektowania zasad w szkole.

Temat 2 – JAK ZADBAĆ O SIEBIE W SYTUACJACH STRESU.
Odporność psychiczna nauczyciela.

Osobiste siły sygnaturowe i ich wykorzystanie. Orientacja na stan versus - działanie a zdolność do sprawowania samokontroli w sytuacji stresu. Jak radzić sobie z konsekwencjami stresu. Techniki pracy z ciałem jako narzędzia wzmacniania dobrostanu nauczyciela. Emocje, zdrowe zarządzanie i konstruktywne wyrażanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Temat 3 – JAK RADZIĆ SOBIE Z UCZNIEM Z ADHD, ZABURZENIAMI
OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZYMI I ZABURZENIAMI ZACHOWANIA

Kontekst psychiatryczny i psychologiczny ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania. Objawy zaburzeń vs celowe zachowania niepożądane – sposoby reagowania. Behawioralne techniki radzenia sobie z objawami ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania w klasie i szkole. Współpraca z rodzicami. Wybuchy agresji impulsywnej – algorytm postępowania.

Temat 4 – PRACA Z UCZNIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA
W NAUCZANIU WŁĄCZAJĄCYM

Sytuacja psychologiczna dziecka autystycznego i ZA w klasie. "Co może zrobić nauczyciel…" – strategie postępowania wobec dzieci autystycznych i ZA (techniki nauczania – czego unikać?; motywowanie dziecka; wykorzystanie strategii proaktywnych w tworzeniu efektywnego środowiska edukacyjnego w klasie). Strategie postępowania wobec zachowań trudnych i zakłócających pracę w klasie. Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych. Trening umiejętności społecznych. Współpraca z rodzicami i jej znaczenie.

Temat 5 – AUTODESTRUKCYJNE ZACHOWANIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Symptomy zachowań autodestrukcyjnych i zaburzeń towarzyszących. Podstawy diagnozy problemowej u ucznia. Budowanie systemu pomocy i wsparcia. Scenariusze rozmowy z uczniem dokonującym samouszkodzeń, po próbie samobójczej, dotkniętym zaburzeniami odżywania. Kontrakt współpracy – praktyczne ćwiczenia. Miniwarsztaty sposobów komunikacji z rodziną nastolatka, u którego występują autodestruktywne zachowania. Techniki pracy z osobami dokonującymi samouszkodzeń, oraz ich bliskimi.

Temat 6 – TOŻSAMOŚĆ A CYBERPRZESTRZEŃ. Zaburzenia zachowania
i nastroju u dzieci i młodzieży stymulowane postępem technologicznym.

Tożsamość w procesie dojrzewania, norma a patologia. Multifrenia jako jedna z przyczyn zaburzeń nastroju i zachowania u dzieci i młodzieży. Płynna tożsamość jako konsekwencja postępu technologicznego – wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Bańka filtrująca jako źródło uprzedzeń oraz trudności interpersonalnych. Zarządzanie autoprezentacją w sieci jako kontekst rozwoju narcystycznego zaburzenia osobowości. Integracja tożsamości czy multiplikacja? Wpływ na proces dojrzewania doświadczeń związanych z kreowaniem tożsamości: oficjalnej, eksperymentalnej, sekretnej i fabularnej online.

Temat 7 – JAK ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI W SYTUACJACH TRUDNYCH

Podstawowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych. Zarządzanie stresem w relacjach interpersonalnych. Podstawy komunikacji interpersonalnej w relacji z rodzicami.
Jak współpracować z rodzicem: roszczeniowym, zmęczonym, bezradnym, agresywnym – studium przypadku i praca z wykorzystaniem scenek ćwiczeniowych.
Techniki i narzędzia budowania konstruktywnego porozumienia i współpracy z rodzicami na terenie szkoły.

 

Zapisz się na szkolenie już dzisiaj

 

Sprawdź termin szkolenia w kalendarium: