Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte są organizowane na zamówienie dla ściśle określonej grupy odbiorców (np. szkolenia rady pedagogicznej, zespołu nauczycieli, uczniów czy rodziców). Szkolenia zamknięte mogą być realizowane jako pojedyncze szkolenia lub w formie PROGRAMÓW DOSKONALENIA. Pojedyncze szkolenie zamknięte w ofercie EMPIRII określamy mianem MODUŁ. Moduły powiązane tematycznie współtworzą OBSZARY DOSKONALENIA. Obecnie w ofercie Empirii występuje ponad 150 modułów szkoleń zamkniętych, które są pogrupowane według 6 obszarów doskonalenia.

oferta szkolenia online - webinariaoferta szkolenia zamknięte stacjonarne