Salon kompetencji DYDAKTYCZNYCH

Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
KODOWANIE I PROGRAMOWANIE W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJWstęp do programowania czyli gry i zabawy ofline rozwijające logiczne myślenie i kreatywność. Aplikacje tabletowe, portale i platformy internetowe, programy komputerowe do nauki kodowania i programowania. Nowe możliwości Scratch 3.0, "Nie taki robot straszny", czyli programowanie robotów, prezentacja możliwości i sposobów programowania dostępnych na rynku narzędzi: Blue-Bota, Dasha & Dota, Codey Rocky, Scottie Go! (inne w zależności od potrzeb).ZAMÓW SZKOLENIE
JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE MATEMATYCZNE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYMMatematyka w dźwiękach zaklęta – kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka poprzez aktywność muzyczno-ruchową. Matematyka okiem plastyka – nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez twórczość plastyczno-techniczną. Eko-matematyka – stymulowanie aktywności matematycznej poprzez działania oparte na kontakcie z przyrodą.ZAMÓW SZKOLENIE
LEKCJE ONLINE BEZ NUDY W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJGry edukacyjne z LearningApps i nie tylko. Prezentacja bez nudy: Genially i SMART Learning Suite Online. Interaktywne karty pracy, czyli jak zamienić PDF w edytowalny materiał? Gromadzimy nasze zasoby, czyli Wakelet w akcji.ZAMÓW SZKOLENIE
PRZEDSZKOLE ONLINE: NARZĘDZIOWNIKNowoczesne prezentacje: POWTOON. Film, nagranie dźwiękowe a może mówiący awatar? Generatory, czyli jak szybko stworzyć labirynt, domino czy dooble? Smart Learning Suite Online: tworzenie ćwiczeń, udostępnianie, baza lekcji. Gotowe materiały w sieci – jak je znaleźć i jak porządkować?ZAMÓW SZKOLENIE
KREATYWNE TRIKI NA USPRAWNIANIE DZIECIĘCEJ MOTORYKI, czyli ćwiczenia i zabawy usprawniające małą motorykę dzieci w wieku przedszkolnymMotoryka a zabawy i ćwiczenia plastyczno-techniczne – usprawnianie ręki poprzez prace twórcze z wykorzystaniem materiałów naturalnych; oddziaływanie struktur i faktur plastycznych na receptory ręki. Zabawy matematyczne kształtujące sprawności motoryczne: zabawy konstrukcyjne, z wykorzystaniem kształtów i figur geometrycznych. Twórcze ćwiczenia w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów. Kreatywne "PRZYDA-SIE" – wykorzystanie nietypowych przedmiotów w usprawnianiu mikro ruchów.ZAMÓW SZKOLENIE
EDU-FRAJDA – ZABAWY LEŚNE, PARKOWE I PODWÓRKOWE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWEWyzwania przyszłości – czym są kompetencje kluczowe i dlaczego są tak ważne? Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci poprzez kontakt z przyrodą oraz przy wykorzystaniu materiałów naturalnych i środków ogólnodostępnych – przykłady gier, zabaw i eksperymentów. "Leśne inspiracje" – czego i jak możemy uczyć podczas wyprawy do lasu? "Parkowe triki" – sytuacje edukacyjne na spacerze i w parku. "Podwórkowe patenty" – rozwijanie kompetencji dzieci poprzez zabawy na przedszkolnym/szkolnym podwórku.ZAMÓW SZKOLENIE
LABORATORIUM PRZEDSZKOLAKAZabawy badawcze w przedszkolu – czyli jak rozbudzać twórcze postawy dzieci wobec siebie i świata? Jak rozwijać zdolności poznawcze, umiejętności obserwacji, myślenia i wyobraźni dzieci? Niezbędnik eksperymentatora – czyli jak przygotować pracownię i wykorzystać materiały ogólnodostępne w eksperymentach i doświadczeniach? Laboratorium przedszkolaka – przykładowe doświadczenia i eksperymenty dla dzieci z z akresu edukacji muzycznej, plastycznej, nauk przyrodniczych, fizyki i matematyki.ZAMÓW SZKOLENIE
LOGORYTMIKA DLA MAŁEGO I WIĘKSZEGO SMERFIKAWspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym Jak? Gdzie? Kiedy? Komu? Po co? – czyli rys historyczny oraz założenia teoretyczne, cele i zadania logorytmiki. Co ze sobą ma wspólnego mowa, muzyka i matematyka? – czyli rytm izowanie mowy w terapii i profilaktyce logopedycznej. "Śmieszne figle, mądre psoty na logopedyczne kłopoty…" – przykładowe ćwiczenia, piosenki, gry i zabawy na zajęcia z logorytmiki.ZAMÓW SZKOLENIE

 

Dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
POMYSŁY NA PRZYJEMNĄ I EFEKTYWNĄ LEKCJĘ – NOWOCZESNE METODY NAUCZANIA PODCZAS PRACY ZDALNEJ I NIE TYLKOJak rozpocząć lekcję? Gotowe pomysły na kreatywne metody angażowania uczniów. Sprawdzone narzędzia i linki do pracy z uczniami – domino, trimono, zakodowane obrazki, karty Bingo i DIXIT i wiele różnych kreatywnych zasobów. Grupy wsparcia – "Pogotowie edukacyjne". Pokój ekspercki – metoda dla każdego – dzielimy się wiedzą i pomysłami. Stacje zadaniowe podczas nauki zdalnej i stacjonarnej. W gąszczu możliwości Internetu. Escape Room w nauczaniu zdalnym. Atrakcyjne metody nauczania pozwalające na kształcenie umiejętności kluczowych.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK NAUCZYĆ SIĘ UCZYĆJak uczyć się w domu – organizacja efektywnego procesu uczenia się. Fundamenty uczenia się. Stan skupienia i stan rozproszenia. Aktywne powtórki. Rola przerwy w nauce. Pomodoro – jedna z efektywnych metod uczenia się. Prokrastynacja – jak z nią walczyć? Sprawdzone techniki i metody sprzyjające uczeniu się. Ćwiczenia Denisona – ich znaczenie w procesie uczenia się. Tic Tok i inne nowalijki.ZAMÓW SZKOLENIE
METODY I TECHNIKI ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘPrawa funkcjonowania pamięci. Mechanizmy zapamiętywania. Mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie: łańcuchowa metoda zapamiętywania (ŁMZ),zakładkowa metoda zapamiętywania (ZMZ),technika słów zastępczych (TSZ),główny system pamięciowy (GSP). Mapy myśli.ZAMÓW SZKOLENIE
METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGOSposób na rozwijanie u uczniów kreatywności i przedsiębiorczości Techniki kształtujące kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność ucznia. Planowanie, realizacja i ewaluacja projektu. Rola nauczyciela i uczniów. Projekty edukacyjne, społeczno-obywatelskie i młodzieżowe. Bank pomysłów na tematykę, realizację i ewaluację projektu.ZAMÓW SZKOLENIE
NOWOCZESNE METODY AKTYWIZUJĄCEUczenie przez doświadczenie – cykl Kolba. Przykłady i zastosowanie metod aktywizujących. Metody aktywizujące na różnych etapach edukacyjnych i różnych przedmiotach. Dobór metod do potrzeb i możliwości uczniów. Dobre praktyki w pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej. Najnowsze trendy w edukacji.ZAMÓW SZKOLENIE
ODDAJEMY LEKCJĘ UCZNIOMSkuteczność gier w procesie edukacji. Wyzwania klasowe – uczucie wygranej i przegranej. Gamifikacja a grywalizacja – różnice, podobieństwa, zastosowanie w dydaktyce. Adaptacja gier do celów dydaktycznych: domino, chińczyk, trimino itp. Uczniowie twórcami gier. Giełda gier, gierek i innych "bombonierek".ZAMÓW SZKOLENIE
METODY COACHINGOWE JAKO NARZĘDZIE WSPIERANIA PROCESU UCZENIA SIĘJak pomóc uczniowi odkryć własne zasoby i z nich korzystać? Przekonania ograniczające i wspierające. Metody do zmiany przekonań. Jak pomóc uczniowi w planowaniu procesu uczenia się? Koło rozwojowe i inne narzędzia w planowaniu procesu uczenia się.ZAMÓW SZKOLENIE
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE. DLACZEGO WARTO JE STOSOWAĆ?Czym jest idea oceniania kształtującego? Zasady stosowania oceniania kształtującego. Rola nauczyciela w OK. Strategie: cele i kryteria sukcesu, dialog, informacja zwrotna, wzajemne nauczanie, odpowiedzialność. Współpraca z rodzicami. Pytania kluczowe. Ocena koleżeńska. Samoocena. "Szwedzki stół" – baza pomysłów do wprowadzania i praktycznego wykorzystywania OK podczas lekcji.ZAMÓW SZKOLENIE
INFORMACJA ZWROTNA JAKO NARZĘDZIE DO MOTYWOWANIA UCZNIÓWJak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom? Powody, dla których warto stosować informację zwrotną. Elementy konstruktywnej informacji zwrotnej i jej formy. Informacja zwrotna a ocena sumująca. Rola informacji zwrotnej w zwiększaniu zaangażowania i budowaniu indywidualnej relacji z uczniem.ZAMÓW SZKOLENIE
NEURODYDAKTYKA PRAKTYKAczyli 101 sposobów na motywację podczas lekcji W oczekiwaniu na uczniów – zadania na już, czyli tzw. jogging mózgu. Jak rozpocząć i zakończyć lekcję? Sposób na "opornych". Klasowa "BOMBA". Przerywniki na tzw. "reset mózgu". Kontrakt klasowy – jak go dobrze wprowadzić i jak dbać o to, b y realnie obowiązywał w grupie. Jak utrwalać wiedzę i zachęcać do dalszej współpracy – wiedzowa oś czasu, portfolio edukacyjne itp. Sposób na motywujące ocenianie – kryteria pracy, informacja zwrotna. Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena. "Fajerwerki" na lekcji – różnorodne metody i techniki dla każdego ucznia, czyli co i kiedy?ZAMÓW SZKOLENIE
OCENIANIE BEZ STOPNI – CZY TO JEST MOŻLIWE?Ocenianie bez stopni a prawo oświatowe. Wpływ oceny na motywację uczniów do nauki w świetle badań naukowych. Jak pracować bez stopni? Doświadczenia praktyków. Jak komunikować postępy w nauce uczniowi i jego rodzicom? Narzędzia nauczania bez stopni – jak z nich korzystać?ZAMÓW SZKOLENIE
ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓWKompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego. Metody diagnozowania poziomu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Planowanie działań nauczycieli różnych przedmiotów nauczania rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Praktyczne i efektywne metody i techniki nauczania rozwijające kompetencje kluczowe.ZAMÓW SZKOLENIE
KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH BRANŻOWYCH JAKO ZBIÓR OCZEKIWAŃ ROZWOJOWYCHWprowadzenie do zagadnienia kompetencji kluczowych. Wiedza, umiejętności i postawy w kompetencjach kluczowych. Diagnoza wstępna – punktem wyjścia do pracy nad kompetencjami kluczowymi. Przegląd metod pracy w ramach kompetencji kluczowych. Analiza SS i podstaw programowych w kontekście kompetencji kluczowych placówki – wskazania i rekomendacje do realizacji.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK EFEKTYWNIE KREOWAĆ ŚCIEŻKI ZAWODOWE UCZNIÓW. ÓSMOKLASISTA PRZED TRUDNYM WYBOREMRzeczowe przygotowanie do roli doradcy zawodowego w kontekście zadań wynikających z prawa oświatowego, analiza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Pozyskiwanie rodziców do roli partnerów i pierwszych drogowskazów zawodowych w kontekście wyboru szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia praktyczne w zakresie opracowania ścieżek kariery zawodowej. Bank dobrych praktyk i rekomendacji.ZAMÓW SZKOLENIE
INDYWIDUALIZACJA W NAUCZANIUMetody i narzędzia diagnozowania potrzeb uczniów. Obszary i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w bieżącej pracy z uczniem – obowiązujące podstawy prawne, instruktaż. Zasady współpracy nauczycieli i specjalistów szkolnych – zintegrowane działania. Pracownia specjalistów szkolnych – co może zrobić pedagog czy psycholog szkolny? Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Odróżnianie opinii od orzeczeń, wskazań od zaleceń.ZAMÓW SZKOLENIE
EDUKACJA STEAM W SZKOLE CZYLI UCZEŃ JAKO TWÓRCA WIEDZY,WYNALAZCA, KONSTRUKTOR.Edukacja STEAM, czyli jak połączyć wiedzę z różnych dziedzin nauki (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki, matematyki). Projekty rozwijające samodzielność i współpracę zespołową z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy. Przykłady zajęć z wykorzystaniem m.in.: zestawów Lego, modułów edukacyjnych: Micro Bit, płytek Makey Makey a także ogólnodostępnych przyborów papierniczych. Proste eksperymenty i doświadczenia rozbudzające ciekawość i kreatywność wśród uczniów.ZAMÓW SZKOLENIE
POWTÓRZENIE – CZAS NA PRZEBUDZENIESkuteczne metody na powtarzanie i utrwalanie materiału. Prezentacja różnorodnych metod, technik i sposobów utrwalania materiału, w tym w kontekście zdalnego nauczania. Gotowe pomysły na powtarzanie materiału z uczniami. Mnemotechniki jako sposób na gimnastykę mózgu i utrwalanie materiału. Co ma noc do utrwalania wiedzy przed egzaminem? Czy słoiki nada ją się tylko do zapraw? Genially'ne powtórki. "Szwedzki stół" – baza pomysłów do praktycznego wykorzystania podczas lekcji.ZAMÓW SZKOLENIE
NAUCZANIE ZDALNE Z MS TEAMSNauczanie zdalne z MS Teams: zakładanie zespołu i zarządzanie nim, tworzenie zadań i testów dla uczniów; ocenianie; czym jest NOTES ZAJĘĆ i jak z niego korzystać; wideokonferencje z MS Teams; aplikacje zintegrowane z MS Teams. Tworzenie ćwiczeń i gier dla uczniów online (learningapps, wordwall).ZAMÓW SZKOLENIE