Salon kompetencji OSOBISTYCH

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
JAK ZADBAĆ O SIEBIE W SYTUACJI STRESU?Przyczyny stresu – kryzys i sytuacje trudne. Najczęstsze zniekształcenia myślenia, czyli jak nieświadomie się nakręcamy. Indywidualne zasoby w radzeniu sobie ze stresem. Nawykowe mechanizmy obronne. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań mających wpływ na postrzeganie rzeczywistości i odczuwanie stresu, niepokoju. Jak sobie radzić z niepokojem. "To już się kiedyś wydarzyło", czyli jak działają kotwice. "Strach ma wielkie oczy", czyli jak wczucie się w swoje lęki pozwala nam je oswajać. Dlaczego uciekanie od emocji wzmacnia ich intensywność? Zarządzanie emocjami i stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pięć kroków, od których możesz zacząć praktykowanie pozytywnego myślenia. Sposoby redukowania nadmiernego stresu.ZAMÓW SZKOLENIE
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ONLINE I NIE TYLKOEfekt pierwszego wrażenia. Zasady pracy przed kamerą. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mowa to nie tylko słowa, czyli mowa ciała przed kamerą ( kontakt wzrokowy, gestykulacja). Umiejętności aktorskie a autoprezentacja – ćwiczenie praktycznych umiejętności. "Jak cię słyszą, tak cię piszą", czyli ćwiczenia poprawnej artykulacji. Opanowywanie tremy. Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK PRACOWAĆ ZDALNIE I NIE ZWARIOWAĆ?Nowa rzeczywistość jako czynnik stresogenny. Rola przekonań w pracy z uczniem. Ograniczanie negatywnych przekonań na temat pracy zdalnej. Ustalenie zasad pracy z samym sobą. Ustalenie zasad pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ustalenie zasad pracy z rodziną i dziećmi. Rytm biologiczny a rytm pracy. Przykłady dobrego i złego funkcjonowania zajęć zdalnych, kontaktu z uczniem i rodzicem. Organizacja pracy zdalnej. Pięć najważniejszych zasad. Netykieta – internetowy savoir vivre. Work-life-balance w pracy zdalnej. Zmęczony mózg. Sposoby na zwiększanie energii.ZAMÓW SZKOLENIE
AUTORYTET W SYTUACJACH TRUDNYCHSprawna komunikacja, czyli jak pokonać własne ograniczenia komunikacyjne. Asertywne rozbrajanie agresji, manipulacji i presji ze strony innych osób. Własne emocje, jak je poskromić i twórczo wykorzystać w relacjach z ludźmi. Komunikacja dostosowana do trudnych sytuacji. Jak unikać manipulacji i tzw. gier psychologicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIENauczyciel – ogrodnik, himalaista, przyjaciel? Tworzenie hierarchii obowiązków. Strategie organizacji pracy. Sposoby zarządzania czasem. Work – life balance – sposoby osiągania równowagi i zadowolenia. Rola procedur i dobrych nawyków w pracy nauczyciela.ZAMÓW SZKOLENIE
AUTOCOACHING – JAK GENEROWAĆ ENERGIĘ, GDY BRAKUJE SIŁRola coachingu w procesie motywowania oraz satysfakcji z pracy. Coaching i autocoaching – co to takiego? Stres i wypalenie zawodowe. Czynniki determinujące wypalenie zawodowe. Etapy wypalenia zawodowego. Autocoaching. Elementy autodiagnozy osobowości. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań. Zarządzanie emocjami i stresem. Wyznaczanie celu i dobór metody w celu osiągnięcia określonego efektu. Koło relacji. Praca ze zmianą perspektywy.ZAMÓW SZKOLENIE