Salon kompetencji OSOBISTYCH

1
JAK ZADBAĆ O SIEBIE W SYTUACJI STRESU?

Przyczyny stresu – kryzys i sytuacje trudne. Najczęstsze zniekształcenia myślenia, czyli jak nieświadomie się nakręcamy.
Indywidualne zasoby w radzeniu sobie ze stresem. Nawykowe mechanizmy obronne.
Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań mających wpływ
na postrzeganie rzeczywistości i odczuwanie stresu, niepokoju.
Jak sobie radzić z niepokojem. „To już się kiedyś wydarzyło”, czyli jak działają kotwice.
„Strach ma wielkie oczy”, czyli jak wczucie się w swoje lęki pozwala nam je oswajać.
Dlaczego uciekanie od emocji wzmacnia ich intensywność?
Zarządzanie emocjami i stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Pięć kroków, od których możesz zacząć praktykowanie pozytywnego myślenia. Sposoby redukowania nadmiernego stresu.

2
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE ONLINE I NIE TYLKO

Efekt pierwszego wrażenia. Zasady pracy przed kamerą. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Mowa to nie tylko słowa, czyli mowa ciała przed kamerą ( kontakt wzrokowy, gestykulacja).
Umiejętności aktorskie a autoprezentacja – ćwiczenie praktycznych umiejętności.
„Jak cię słyszą, tak cię piszą”, czyli ćwiczenia poprawnej artykulacji. Opanowywanie tremy.
Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu.

3
JAK PRACOWAĆ ZDALNIE I NIE ZWARIOWAĆ?

Nowa rzeczywistość jako czynnik stresogenny. Rola przekonań w pracy z uczniem.
Ograniczanie negatywnych przekonań na temat pracy zdalnej. Ustalenie zasad pracy z samym sobą.
Ustalenie zasad pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ustalenie zasad pracy z rodziną i dziećmi. Rytm biologiczny a rytm pracy.
Przykłady dobrego i złego funkcjonowania zajęć zdalnych, kontaktu z uczniem i rodzicem.
Organizacja pracy zdalnej. Pięć najważniejszych zasad. Netykieta – internetowy savoir vivre.
Work-life-balance w pracy zdalnej. Zmęczony mózg. Sposoby na zwiększanie energii.

4
AUTORYTET W SYTUACJACH TRUDNYCH

Sprawna komunikacja, czyli jak pokonać własne ograniczenia komunikacyjne.
Asertywne rozbrajanie agresji, manipulacji i presji ze strony innych osób.
Własne emocje, jak je poskromić i twórczo wykorzystać w relacjach z ludźmi.
Komunikacja dostosowana do trudnych sytuacji. Jak unikać manipulacji i tzw. gier psychologicznych.

5
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Nauczyciel – ogrodnik, himalaista, przyjaciel? Tworzenie hierarchii obowiązków. Strategie organizacji pracy.
Sposoby zarządzania czasem. Work – life balance – sposoby osiągania równowagi i zadowolenia.
Rola procedur i dobrych nawyków w pracy nauczyciela.

6
AUTOCOACHING – JAK GENEROWAĆ ENERGIĘ, GDY BRAKUJE SIŁ

Rola coachingu w procesie motywowania oraz satysfakcji z pracy. Coaching i autocoaching – co to takiego?
Stres i wypalenie zawodowe. Czynniki determinujące wypalenie zawodowe. Etapy wypalenia zawodowego. Autocoaching.
Elementy autodiagnozy osobowości. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań. Zarządzanie emocjami i stresem.
Wyznaczanie celu i dobór metody w celu osiągnięcia określonego efektu. Koło relacji. Praca ze zmianą perspektywy.