Salon kompetencji OSOBISTYCH

TEMAT SZKOLENIEPROPOZYCJE TEMATYKI (do ustalenia)ZGŁOSZENIE
JAK ZADBAĆ O SIEBIE W SYTUACJI STRESU?Przyczyny stresu – kryzys i sytuacje trudne. Najczęstsze zniekształcenia myślenia, czyli jak nieświadomie się nakręcamy. Indywidualne zasoby w radzeniu sobie ze stresem. Nawykowe mechanizmy obronne. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań mających wpływ na postrzeganie rzeczywistości i odczuwanie stresu, niepokoju. Jak sobie radzić z niepokojem. "To już się kiedyś wydarzyło", czyli jak działają kotwice. "Strach ma wielkie oczy", czyli jak wczucie się w swoje lęki pozwala nam je oswajać. Dlaczego uciekanie od emocji wzmacnia ich intensywność? Zarządzanie emocjami i stresem – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pięć kroków, od których możesz zacząć praktykowanie pozytywnego myślenia. Sposoby redukowania nadmiernego stresu.ZAMÓW SZKOLENIE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE NAUCZYCIELA

Efekt pierwszego wrażenia. Zasady pracy przed kamerą. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Mowa to nie tylko słowa, czyli mowa ciała przed kamerą ( kontakt wzrokowy, gestykulacja). Umiejętności aktorskie a autoprezentacja – ćwiczenie praktycznych umiejętności. "Jak cię słyszą, tak cię piszą", czyli ćwiczenia poprawnej artykulacji. Opanowywanie tremy. Poznanie wybranych technik argumentacji i wywierania wpływu.ZAMÓW SZKOLENIE
JAK PRACOWAĆ ZDALNIE I NIE ZWARIOWAĆ?Nowa rzeczywistość jako czynnik stresogenny. Rola przekonań w pracy z uczniem. Ograniczanie negatywnych przekonań na temat pracy zdalnej. Ustalenie zasad pracy z samym sobą. Ustalenie zasad pracy z dziećmi i ich rodzicami. Ustalenie zasad pracy z rodziną i dziećmi. Rytm biologiczny a rytm pracy. Przykłady dobrego i złego funkcjonowania zajęć zdalnych, kontaktu z uczniem i rodzicem. Organizacja pracy zdalnej. Pięć najważniejszych zasad. Netykieta – internetowy savoir vivre. Work-life-balance w pracy zdalnej. Zmęczony mózg. Sposoby na zwiększanie energii.ZAMÓW SZKOLENIE
AUTORYTET W SYTUACJACH TRUDNYCHSprawna komunikacja, czyli jak pokonać własne ograniczenia komunikacyjne. Asertywne rozbrajanie agresji, manipulacji i presji ze strony innych osób. Własne emocje, jak je poskromić i twórczo wykorzystać w relacjach z ludźmi. Komunikacja dostosowana do trudnych sytuacji. Jak unikać manipulacji i tzw. gier psychologicznych.ZAMÓW SZKOLENIE
ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIENauczyciel – ogrodnik, himalaista, przyjaciel? Tworzenie hierarchii obowiązków. Strategie organizacji pracy. Sposoby zarządzania czasem. Work – life balance – sposoby osiągania równowagi i zadowolenia. Rola procedur i dobrych nawyków w pracy nauczyciela.ZAMÓW SZKOLENIE

ODOSOBNIONY CZY SPEŁNIONY?

Jak zarządzać emocjami w sytuacjach trudnych

Chwalimy się, doceniamy się. Praktyka wdzięczności. Powrót do przeszłości – co poradziłaby moja młodsza wersja siebie? Przyczyny powstawania gwałtownych emocji. Niszczące skutki tłumienia emocji i chowania głęboko wewnątrz. Balon w końcu pęknie i co dalej? Uczeń, rodzic, współpracownik – wyrażanie trudnych emocji. Techniki pracy z emocjami – reduktory złych emocji.ZAMÓW SZKOLENIE
AUTOCOACHING – JAK GENEROWAĆ ENERGIĘ, GDY BRAKUJE SIŁRola coachingu w procesie motywowania oraz satysfakcji z pracy. Coaching i autocoaching – co to takiego? Stres i wypalenie zawodowe. Czynniki determinujące wypalenie zawodowe. Etapy wypalenia zawodowego. Autocoaching. Elementy autodiagnozy osobowości. Rozpoznawanie wyuczonych schematów i przekonań. Zarządzanie emocjami i stresem. Wyznaczanie celu i dobór metody w celu osiągnięcia określonego efektu. Koło relacji. Praca ze zmianą perspektywy.ZAMÓW SZKOLENIE
PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECIPierwsza pomoc – uwarunkowania prawne. Zasady ratowania, bezpieczeństwo ratownika. Wezwanie pomocy. BLS – resuscytacja krążeniowo oddechowa. Pozycja bezpieczna. Działania przeciwwstrząsowe. Zadławienie, krwawienie kończyn, krwotok z nosa, amputacja. Złamania i zwichnięcia. Oparzenia, udar. Ukąszenia, użądlenia.ZAMÓW SZKOLENIE

BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ W PRACY NAUCZYCIELA

Szkolenie – antidotum na „wypalenie zawodowe”

Budowanie odporności psychicznej nauczyciela – jak się nie dać „wypalić w pracy”? Konfrontacja ze stresem w pracy nauczyciela - jak się stresować mądrze i stawiać czoło wyzwaniom? Model poznawczy wg Judith Beck - jak postrzegamy fakty w sytuacjach trudnych? Sposoby na wyciszenie „ciała migdałowatego”.  Sposoby na  zdrowe, zrównoważone myśli. Psychoterapia przez ciało – elementy relaksacji. Sztuka skutecznego porozumiewania się – jak się dogadywać z  dziećmi?ZAMÓW SZKOLENIE
KOMUNIKACJA W ZESPOLE NAUCZYCIELI

Praca w zespole jako proces. Fazy procesu grupowego a zespół. Rola kontraktowania i ustalania zasad w procesie budowania zespołu jako narzędzie zapobiegania konfliktom i nieporozumieniom. Dynamika nieporozumień w ujęciu AT, powstawanie i mechanizm konfliktu. Skąd się biorą blokady w komunikacji i jak możemy z nimi pracować? Komunikacja wewnętrzna w Zespole. W jaki sposób ją budować i dbać o nią. Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych? Czynniki stresogenne  jako czynnik eskalujący konflikty oraz nieporozumienia. Dobre praktyki komunikacyjne w Zespołach.

ZAMÓW SZKOLENIE
ANALIZA TRANSAKCYJNA W PRACY NAUCZYCIELA

Model strukturalny i funkcjonalny osobowości według Analizy Transakcyjnej Erica Berne. Znaki rozpoznania jako elementy wiążące zespół i budujące relacje międzyludzkie. Postawa Ja jestem Ok i Ty jesteś Ok - jako jedyna wzmacniająca procesy rozwojowe i kooperacyjne w relacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.

ZAMÓW SZKOLENIE
Masz problemy z czytaniem, kliknij i użyj tego menu aby wybrać pomocne funkcje